Fra bruk og kast til kretsløpsøkonomi

7. mars

14:00 – 16:00

Eldorado Bokhandel

Det århundre vi befinner i oss nå vil bli et av de mest skjellsettende i verdenshistorien. Vi er i en sosial, økonomisk og økologisk krise, som ikke kan løses innenfor dagens økonomiske paradigme.

Vi må derfor tenke grunnleggende nytt om vårt økonomiske system og våre økonomiske begreper, samt hvilke mål vi skal sette oss og hvilke midler vi vil benytte oss av.

Økonomene Jacob Bomann Larsen, som har vært medforfatter av flere bøker, har bred erfaringsmessig bakgrunn og har deltatt i en rekke organisasjoner og statlige organer, og Ove Jacobsen, ved Senter for økologisk økonomi og etikk på Universitetet i Nordland, ønsker å erstatte dagens økonomi med en kretsløpsøkonomi, eller en dypgrønn økonomi.

Heller enn å være hverandres motpoler er Ove og Jacob komplementære. De frykter at det som går under grønn økonomi kun vil komme til å bli en grønnmaling av den allerede eksisterende uøkologiske ”grå” økonomien og mener det er helt elementært at vi skifter paradigme og plasserer økonomien i en organisk virkelighetsoppfattelse.

Dette ved å gjennomføre en rekke radikale og fundamentale endringer, et endret syn på hva som skaper verdier og på hva som er økonomisk.

Vi vil derfor i regi av Attac/Utveier invitere til møte med Bomann Larsen og Jacobsen til arrangementet «Fra bruk og kast til kretsløpsøkonomi» lørdag den 7. mars på Eldorado, Torggt 9a, kl. 14.00-16.00.

Velkommen!
(Gratis inngang)

Jacob Bomann Larsen jobber i dag som freelancer for en dypgrønn samfunnsøkonomisk utvikling, og er i dag tilknyttet det internasjonale nettverket Living Economies Forum (LEF) som ledes av tidligere professor ved Harvard Business School David C. Korten.

https://jacobbomannlarsen.wordpress.com/

Ove Jakobsen har sammen med kolleger vært foregangsmenn for å innføre økologisk økonomi som eget fag. Det undervises her blant annet i kretsløpsøkonomi, økofilosofi, miljøledelse og industriell økologi, som vil næringsutvikling hvor den enes output er den andres input.

http://www.ovejakobsen.com/

Utveier

Utveier er et magasin med ca 3000 abonnenter, utgitt av Attac Norge. Forrige nummer handlet om klima og miljø, et tema som bare blir stadig mer presserende og viktig.

Sted:

Eldorado Bokhandel

Torggata 9a, Oslo

Tid:

lørdag 7. mars

14:00 – 16:00

Arrangør(er):