Fra utslippskutt til utfasing

12. august

18:30 – 19:30

Arendal kultur- og rådhus

Norges økonomiske fremtid på spill

Etter COP28 er det ikke tvil om at omstillingen vekk fra fossilt brensel er en virkelighet som vi må forholde oss til. Men omstillingen må skje på en koordinert og politisk styrt måte og på globalt nivå for å unngå blant annet spekulasjon med oljepriser, eller nye eller større konflikter. Utfordringen er gigantisk. Utfasing må også bety utfasing av fossil finansiering. Dette er avgjørende for å finansiere utviklingen av de nye karbonfrie energikildene og gradvis senke lønnsomheten til fossilindustrien.

En ansvarlig økonomisk styring av Norge fremover innebærer derfor å ta en ledende rolle i planleggingen av utfasing av alle fossile energikilder. Noe annet betyr å sette landets økonomi og befolkningens velferd på spill. Det foreligger i tillegg et historisk ansvar, siden Norges rikdom måles i antall tonn CO2 som slippes ut av vår oljeindustri. Det eksemplariske demokratiet vi har klart å bygge opp fra denne industrien gir Norge en enestående mulighet til å lede utfasingsprosessen globalt.

Det finnes allerede tre konkrete initiativer på globalt nivå som sikter på en koordinert utfasing av fossil energi. Det er BOGA, CETP som fjerner fossilfinansiering, og kampanjen for en fossil ikkespredningsavtale. På dette arrangementet vil du lære om disse tre initiativene og høre debatten mellom regjeringen og politikere fra både venstre- og høyresida om hvilken rolle Norge bør spille globalt for å sikre landet en lys fremtid.

I panelet

  • Mani Hussaini (AP)
  • Kari Elisabeth Kaski (SV)
  • Lene Westgaard-Halle (H)
  • Ola Elvestuen (V)
  • Ingrid Liland (MDG)

Sted:

BystyresalenArendal kultur- og rådhus

Sam Eydes plass 2, Arendal

Tid:

mandag 12. august

18:30 – 19:30

Arrangør(er):