GK 2022 | Gruppeterapitime: Den internaliserte nyliberalismen

1. oktober

11:45 – 13:45

Kulturkirken Jakob og DOGA konferansesenter

Vi lever under nyliberalismen. Det er et politisk og økonomisk system, som også påvirker den sosiale hverdagen vår. Måten vi blir strukturert som individer gjør noe med hvordan vi har det, hva vi tenker og hva vi gjør. Vi blir forventet å være uavhengige og sterke, samtidig som vi får stadig større følelse av avmakt. Vi opplever problemene våre med økonomi, helse, utdanning og sosiale relasjoner som personlige og individualiserte. Samtidig sliter vi ofte med de samme tingene, skapt av de samme strukturene. Nyliberalismen sier vi bare må ta oss sammen, vi sier noe annet. Vi må rett og slett slutte å skylde på oss selv og hverandre. I stedet må vi rette blikket utover og oppover.

For å klare det trenger vi rom til å snakke om de personlige erfaringene vi sitter med, som et utgangspunkt for å forstå den felles kampen vi står i. Selv om vi jobber mot nyliberalismen, så blir vi som aktivister selv påvirket av det samme systemet. Utbrenthet, avmakt og utmattelse er konsekvenser mange av oss kjenner til, og de fleste av oss sitter med alene. Angst, ensomhet og skam er følelser vi bærer med oss i det daglige. Kan vi ved å dele erfaringer om hvordan nyliberalismen er internalisert i oss selv, stå bedre sammen i kampen mot nyliberalismen?

På dette møtet spør vi oss selv: hvordan kan vi som folk i sosiale bevegelser ta bedre vare på hverandre i kampen? I en tid der mange terapeutiske virkemiddel, som mindfulness, har blitt integrert i nyliberalismen, er det på tide å finne motsvar. Vi skal forsøke å hente inspirasjon fra aktivistiske tradisjoner med gruppearbeid fra feministiske, antirasistiske, frigjøringspedagogiske bevegelser og kritiske fagtradisjoner rundt «consciousness raising» på 70-tallet. Dette møtet vil være vårt felles rom til å fokusere på hvordan vi som individer har det i vår felles kamp.

Bemerk: Verkstedet arrangeres i Lavvoen. Det er kun plass til 32 stykker. Det er første-til-mølla-prinsippet som gjelder.

Dette arrangementet er en del av Globaliseringskonferansen 2022. Du trenger billett til konferansen for å delta.

Sted:

Kulturkirken Jakob og DOGA konferansesenter

Hausmannsgate 14-16, Oslo

Tid:

lørdag 1. oktober

11:45 – 13:45

Arrangør(er):