GK 2022 | Hvordan tenke globalt, men handle lokalt

2. oktober

14:00 – 15:00

Kulturkirken Jakob og DOGA konferansesenter

Samtiden vi lever i preges av globale kriser det haster å løse. Siden vi vet at en bærekraftig og rettferdig endring av verden må skje fra et lokalt til internasjonalt plan, blir det sentrale spørsmålet hvordan vi får globale spørsmål på agendaen til neste års lokalvalg. Vi trenger i lokalpolitikken å forstå og ville endre internasjonale systemer og globale kriser.

Derfor arrangerer vi politisk verksted med problemstillingen: «Hvordan få internasjonal politikk på agendaen i lokalvalget 2023?»

Marianne Borgen, ordfører i Oslo og erfaren folkevalgt i SV, vil gi en kort introduksjon om det prinsipielle forholdet mellom internasjonal politikk og lokalpolitikk. Hører globale saker hjemme i lokalpolitikken, og om så, på hvilke måte?

Resten av tiden vil brukes på diskusjoner i mindre grupper, samt plenumsoppsummering til slutt.

Verkstedet foregår i Hallen på DoGA.

Dette arrangementet er en del av Globaliseringskonferansen 2022. Du trenger billett til konferansen for å delta.

Sted:

Kulturkirken Jakob og DOGA konferansesenter

Hausmannsgate 14-16, Oslo

Tid:

søndag 2. oktober

14:00 – 15:00

Arrangør(er):