Klimastreik i Amsterdam

GK 2022 | Verksted: Sånn bidrar vi til å løse den globale makt- og ulikhetskrisa

1. oktober

11:45 – 13:45

Kulturkirken Jakob og DOGA konferansesenter

Verden i 2022 preges av klima- og naturkrise, matkrise, ulikhetskrise og stadig økende polarisering. I bunnen ligger det en maktkonsentrasjon, hvor mer og mer makt samler seg hos verdens rikeste, mens verdens fattige får mindre og mindre å rutte med. Globaliseringskonferansen og venstresida har lenge diskutert hva som er årsaken til disse problemene. Nå er det tid for å diskutere løsninger!

Vi har en felles problemforståelse av urettferdig og udemokratisk maktkonsentrasjon i verden – nå må vi legge strategier for hvordan vi som den sosiale bevegelsen i Norge kommer sammen for å løse den. I dette møtet skal vi komme med konkrete tiltak og mål, på kort og lang sikt.

Vi får innledninger fra fem eksperter og aktivister om situasjonen knyttet til hver enkelt krise. Videre blir det 45 min verksted hvor deltagerne får anledning til å diskutere seg frem til løsninger, ledet av en moderator. Til slutt diskuterer vi i fellesskap veien videre.

Innhold:

  • 5 minutter om hvorfor vi må finne sammen som sosial bevegelse
  • 30 min innledninger om bakgrunnen for krisene.
  • 45 min verksted på 5 bord
  • 15 min oppsummering

Dette arrangementet er en del av Globaliseringskonferansen 2022. Du trenger billett til konferansen for å delta.

Sted:

Kulturkirken Jakob og DOGA konferansesenter

Hausmannsgate 14-16, Oslo

Tid:

lørdag 1. oktober

11:45 – 13:45

Arrangør(er):