Globaliseringskonferansen 2018

GK2016: TISA – nå og i morgen

29. oktober

10:00 – 11:30

Lavvu på Youngstorget

TISA pa tide a vakneForedrag med Rolv Rynning Hansen:

Tidligere forsøk på å få vedtatt en avtale som den som i disse dager forhandles om under betegnelsen Trades In Services Agreement (TISA) har møtt stor motstand fra fagbevegelse, miljøbevegelse, solidaritetsbevegelse og andre sosiale bevegelser. Derfor har det også vært en stor grad av hemmelighetskremmeri rundt TISA. Innholdet har ikke blitt kjent fordi myndighetene har orientert velgerne om det – det har blitt kjent fordi noen med kjennskap til innholdet har varslet.

Avtalen legger opp til kommersialisering av tjenester som i dag er under offentlig kontroll og vil skape et betydelig press på velferd, arbeidsliv og personvern. Rommet for statlig regulering av finans- og energisektoren vil bli svekket, og offentlige tjenester som ikke eksplisitt er unntatt konkurranseutsetting er per definisjon underlagt konkurranseregler dersom de markedsrettes – uten mulighet til å reversere. TISA er en trussel mot demokratiet og retten til å endre politikk gjennom valg.

TISA kan stoppes. Allerede har både Uruguay og Paraguay forlatt forhandlingene, og motstanden mot avtalen vokser i så godt som alle landene som fortsatt er med. I Norge har flere kommuner erklært seg TISA-frie, mens enda flere kommuner har fattet TISA-kritiske vedtak. TISA binder også kommuner.

Arrangør: Handelskampanjen, Fagforbundet, Bondelaget, Nei til EU, Attac, Utviklingsfondet, Spire, Latin-Amerikagruppene, Natur og Ungdom, Tidsskriftet Rødt

Legg i planen din for Globaliseringskonferansen

Meld deg på her Programmet er klart. Les mer her

Les mer på konferansens nettside

Sted:

Lavvu på Youngstorget

Youngstorget , Oslo

Tid:

lørdag 29. oktober

10:00 – 11:30

Arrangør(er):