Logo Globaliseringskonferansen

GK2018: Hvordan skal vi få næringslivet til å følge menneskerettighetene?

13. oktober

14:00 – 15:30

Globaliseringskonferansen 2018, Hallen 2, DoGA

Menneskerettighetene er i dag statenes ansvar. Hva skjer når statene ikke bryr seg om menneskerettigheter, og inviterer selskapene med på overgrepene?

Næringslivet faller utenfor systemene som skal håndheve menneskerettighetene. Noen selskaper utnytter disse smutthullene. Transnasjonale selskaper har blitt en av de viktigste maktfaktorene i verden. Selskapenes verdikjeder har blitt stadig mer komplisert. Ofte slipper de engang å stille opp i en rettssal. De som er utsatt for brudd på menneskerettighetene trenger en arena for å reise sin sak. Med dagens system fortsetter straffeløsheten for næringslivet.

Hvordan kan vi påvirke investeringene Norge er involvert i? Hvis vi ser på selskapene vi investerer i gjennom Oljefondet, viser en ny rapport fra DanWatch at selskapene Oljefondet investerer i er menneskerettighetsverstinger. Oljefondets etikkråd makter ikke å hindre Norge å gjøre uetiske investeringer. De uetiske investeringene bidrar blant annet til krigsforbrytelser gjennom investeringer i israelske bosettinger på okkupert palestinsk område.

På Globaliseringskonferansen skal Palestinakomiteen og Attac se nærmere på hvordan selskaper blir en del av konflikten mellom Israel og Palestina, og hvordan vi kan lage et system som gjør at rettferdigheten skal vinne der hvor næringslivet bryter menneskerettighetene. Her skal vi se på et nytt FN-traktat som skal binde selskaper til menneskerettighetene.

INNLEDERE
Kathrine Jensen (Palestinakomiteen) og Martine Kopstad Floeng (Attac)

Dette møtet er et av flere Attac Norge arrangerer på Globaliseringskonferansen 2018. Du må ha billett til konferansen for å delta.

Sted:

Globaliseringskonferansen 2018, Hallen 2, DoGA

Hausmanns gate 16, Oslo

Tid:

lørdag 13. oktober

14:00 – 15:30

Arrangør(er):