Logo Globaliseringskonferansen

GK2018: Internasjonal kapitalflukt

13. oktober

14:00 – 15:30

Globaliseringskonferansen 2018, Mezzaninen, DoGA

500 milliarder dollar forsvinner årlig på grunn av flernasjonale selskapers skatteunndragelse. Lekkasjer som Panama Papers og Paradis Papers har gjort det klart for alle at vi trenger tiltak mot skatteparadis og hemmeligholdsindustrien. Vi er enig om utfordringene, nå er det på tide å handle.

500 milliarder dollar forsvinner årlig på grunn av flernasjonale selskapers skatteunndragelse. Dette er penger som kunne gått til utdanning, helse og infrastruktur. Rike land taper mest, men konsekvensene er størst for de aller mest sårbare. Lekkasjer som Panama Papers og Paradis papers har gjort det klart for alle at vi trenger tiltak som mot skatteparadis og hemmeligholdinsdustrien. Vi er enig om utfordringene, nå er det på tide å handle. Skal vi klare å skattlegge selskaper må skattesystemet oppdateres og tilpasses dagens økonomiske virkelighet, slik kan vi sikre at selskaper betaler skatt der verdien skapes. OECD, der skatteparadisene selv sitter rundt forhandlingsbordet, har lenge lagt premissene for skattedebatten. Globale utfordringer krever globale løsninger og vi kan ikke la skatteparadisene legge premissen. Løsningene kommer ikke av seg selv, enkeltland må vise vei. Vi spør: Hva kan Norge gjøre for å sikre at selskaper betaler skatt der verdien skapes? Og hvordan kan vi sikre at alle land har en plass rundt forhandlingsbordet når globale skattespørsmål diskuteres?

I panelet:

Catharina Bu (Agenda)
Steinar Juel (Civita)
Torstein Tvedt Solberg (AP)
Kari Elisabeth Kaski (SV)
Marie Sneve Martiniussen (R)
Sivert Bjørnstad (FrP)

Dette møtet er et av flere Attac Norge arrangerer på Globaliseringskonferansen 2018. Du må ha billett til konferansen for å delta.

 

Sted:

Globaliseringskonferansen 2018, Mezzaninen, DoGA

Hausmanns gate 16, Oslo

Tid:

lørdag 13. oktober

14:00 – 15:30

Arrangør(er):