Logo Globaliseringskonferansen

GK2018: Investeringer på 1-2-3

12. oktober

14:45 – 15:30

Globaliseringskonferansen 2018, Hallen 1, DoGA

Investeringsavtaler blir stadig oftere brukt av utenlandske selskap til å saksøke land for vanlige reguleringer, ofte miljøreguleringer, med krav om kompensasjon for tapt profitt. På dette kræsjkurset ser vi på grunnleggende prinsipper ved avtalene, litt historie og maktanalyse, og konsekvenser.

Investeringsavtaler blir stadig oftere brukt av utenlandske selskap til å saksøke land som skaper politikk til beste for folket gjennom helt vanlige reguleringer. Land har blitt dømt for å verne om miljøet eller føre en aktiv næringspolitikk. Investeringsavtaler inngås mellom land, og målet er å verne investeringene til selskap som opererer i utlandet. Investor-stat tvisteløsning (ISDS) i avtalene gir et utenlandsk selskap mulighet til å saksøke staten for reguleringer som de mener skader selskapets fremtidige profitt. Saken føres ikke i nasjonale domstoler som følger nasjonale lover, men i et internasjonalt tribunal av forretningsjurister. Den norske regjeringen ønsker å inngå flere slike avtaler. På dette kræsjkurset ser vi på grunnleggende prinsipper ved avtalene, litt historie og maktanalyse, og konsekvenser. Ingen forkunnskaper er påkrevd!

Dette møtet er et av flere Attac Norge arrangerer på Globaliseringskonferansen 2018. Du må ha billett til konferansen for å delta.

Sted:

Globaliseringskonferansen 2018, Hallen 1, DoGA

Hausmanns gate 16, Oslo

Tid:

fredag 12. oktober

14:45 – 15:30

Arrangør(er):