Logo Globaliseringskonferansen

GK2018: Kampen om vannet

13. oktober

12:00 – 13:30

Globaliseringskonferansen 2018 – Kirkerommet, Jakobs kirke

Rent vann er en stadig mer begrenset ressurs og et maktmiddel. Hvem har makten over vannet, og hvordan kan både makten og vannet forvaltes på en mer bærekraftig måte?

Ifølge FN opplever mer enn fire milliarder mennesker, omlag halve jordas befolkning, alvorlig vannmangel minst én måned i løpet av et år. Dette kommer av blant annet klimaendringer, befolkningsvekst, økende industrialisering og forurensning av ferskvannsressurser.  Problemet er dypest sett strukturell skjevfordelinger av vannet som finnes.  Med vann som en forutsetning for alt liv, og tilgang til trygt drikkevann en menneskerettighet, hvordan kan både makten over vannet og vannet i seg selv forvaltes på en bærekraftig måte? Dette plenumsmøtet skal se på spørsmålet om vann gjennom tre ulike innfallsvinkler:

–      Vann som et maktmiddel (Vann som våpen): Når tilgangen på vann er knapp blir de som kontrollerer vannet mektige. Mange steder brukes kontroll over vannet som maktmiddel i krig og konflikt. Elver demmes opp, drikkevannskilder ødelegges og områder tørkes ut eller oversvømmes. Hva kan gjøres for å sikre rettferdig kontroll over vannet?

–      Vann som en vare: Hvordan kan vi sikre menneskeretten til vann? I flere tiår har privatisering av våre vannressurser blitt lansert som den eneste løsningen på verdens vannkrise. Når resultatene uteblir, og vannet tilfaller de få, krever stadig flere tilbake vannet tilbake. Rekommunaliseringen har blitt en voksende trend, og stadig flere ønsker å verne om denne dyrebare ressursen. Er vann en vare, eller en rettighet?

–      Vann for hvem? (Etikk eller butikk):  – Store deler av verdens ferskvann brukes i produksjon og industri.   Men er det rettferdig å risikere at ferskvann forurenses, når lokalbefolkningen har manglende tilgang på rent vann?  Hva er det som kommer først, etikk (vann) eller butikk (industri)?  Hvordan kan vi få begge deler på en rettferdig og bærekraftig måte?

Innledere:

Terje Tvedt, Francia Márquez (Colombia), Mark Kaplan (Sør-Afrika), Tora Systad Tyssen (Fellesutvalget for Palestina), Martine Kopstad Floeng (leder Attac Norge) +flere.

Møteleder: Amund Bakke Foss (VGs korrespondent i Midtøsten)

Dette er et plenumsmøte på Globaliseringskonferansen 2018. Du må ha billett til konferansen for å delta.

 

Sted:

Globaliseringskonferansen 2018 – Kirkerommet, Jakobs kirke

Hausmannsgate 14, Oslo

Tid:

lørdag 13. oktober

12:00 – 13:30

Arrangør(er):