GK2018: Teknologigigantene og oss – Demokrati i den digitale økonomien (Telt Talks)

13. oktober

15:45 – 17:45

Globaliseringskonferansen 2018, Telt

Hver dag gir vi fra oss enorme mengder personlig data til teknologigiganter som Facebook, Google, Amazon og Apple. Stordata er svært verdifull og gjør at selskapene kan tilby mer presis markedsføring og tjenester.

Markedsmodellen til Facebook er basert på at vi deler så mye informasjon om oss som vi gjør. Smartbyer vokser frem med samme ideen om at all den informasjonen vi produserer må deles slik at tjenester kan leveres mest mulig effektivt.

På Globaliseringskonferansen skal vi gjøre et dypdykk i framtidens maktforhold og muligheter for den digitale økonomien. Smartbyer legger opp til deling av informasjon fra brukeraktivitet, men her er det viktig med grenser og krav for at vi ikke ender opp med et overvåkingssamfunn og privatiserte byer der infrastruktur og tjenester kontrolleres av de store teknologiselskapene.

Vi ønsker å se på regulering av teknologigigantene for å styrke konkurranse, personvern og offentlige tjenester. Vi ønsker også å se hvordan offentlig eierskap til data, nasjonale plattformer for infrastruktur, og åpne standarder kan bidra til rettferdig teknologisk utvikling, demokratisering, og redusere avhengigheten vår til de store gigantene.

Møtet foregår i et telt på plassen utenfor konferansen. Adgang er gratis og åpent for alle.

For å diskutere dette har vi samlet et topp-panel med kunnskapsrike innledere:

Catharina Nes er fagdirektør i Datatilsynet. Der har hun gjennom flere år hatt ansvar for å identifisere og analysere sentrale teknologitrender og deres betydning for personvernet. Nes har de siste årene særlig arbeidet med problemstillinger knyttet til stordatanalyse, kunstig intelligens og innsamling og bruk av personopplysninger til kommersielle formål. Nes skriver fast om teknologitrender i Dagens Næringsliv.

Petter Slaatrem Titland (f. 1984) er inne i sin femte periode som leder i Attac Norge. Han har jobbet fram digitaløkonomi som et viktig tema i Attac de siste to årene. Attacs interesse for digitaløkonomien stammer fra samarbeid med internasjonal fagbevegelse, akademia og forbruker- og sivilsamfunnsorganisasjoner. Petters inngang til temaet har vært gjennom handelspolitikken og nye globale regler for «elektronisk handel», hvor han blant annet deltok på forrige toppmøte i Verdens Handelsorganisasjon. Han har bakgrunn fra samfunnsgeografi og historie.

Dr. Morten Goodwin (f. 1980) er førsteamanuensis ved Universitet i Agder og nestleder på senter for forskning på kunstig intelligens. Morten ble introdusert til kunstig intelligens da han på 2000-tallet tok en mastergrad i Agder, og han har vært bitt av basillen siden. Han er nå en aktiv forsker med mer enn 60 fagfellevurderte vitenskapelige artikler, og underviser til daglig om kunstig intelligens, er en aktiv populærvitenskapelig formidler og debattant med fokus å de enorme fremskritt både innen forskningen og den praktiske nytten av kunstig intelligens.

Audun Skeidsvoll er leder av forbrukerpolitisk avdeling i Forbrukerrådet. Han er styremedlem i ANEC (The European Consumer Voice in Standardisation) og representant til Den Europeiske orbrukerorganisasjonen BEUC. I sine 12 år i Forbrukerrådet har han blant annet jobbet med internasjonale handelsavtaler og Brexit, i tillegg til Forbrukerrådets satsning på forbrukerrettigheter knyttet til digitale produkter og tjenester.

Sted:

Globaliseringskonferansen 2018, Telt

Hausmanns gate 16, Oslo

Tid:

lørdag 13. oktober

15:45 – 17:45

Arrangør(er):