Skogbrann i Amazonas

GK2020: EFTA-MERCOSUR-avtalen: Frihandel eller solidaritet i koronatider?

6. september

14:30 – 16:00

Zoom

Da Amazonas sto i brann i august 2019, ble en ny handelsavtale mellom EFTA og MERCOSUR-landene Brasil, Argentina, Uruguay og Paraguay ferdigforhandlet, bak lukkede dører. En liknende avtale mellom EU og MERCOSUR har allerede blitt avvist av Østerrike og Nederland, mens Frankrike og Irland har offentlig sagt at de er skeptiske til avtalen fordi den undergraver matsikkerhet, menneskerettigheter, urfolksrettigheter og miljø. Den norske regjeringen er derimot positiv til en frihandelsavtale som et verktøy for å se til at miljø og menneskerettigheter prioriteres. Internasjonalt samarbeid er viktig for å skape fred og stabilitet i verden, men under hvilke grunnprinsipper? Er det handel og marked som skal prioriteres i samarbeidet med en region som har blitt pandemiens episenter? Eller er det miljø, matsikkerhet og demokrati som skal ligge til grunn for våre samarbeid? En bred allianse av sivilsamfunns- miljø-, og bondeorganisasjoner i Norge mener at denne avtalen bør bli avvist på Stortinget. Latin-Amerikagruppene i Norge sammen med Attac Norge, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, og sivilsamfunnsorganisasjoner fra MERCOSUR-landene skal diskutere denne frihandelsavtalen i lyst av dagens kontekst og Norges rolle i Latin-Amerika.

Sted:

Tid:

søndag 6. september

14:30 – 16:00

Arrangør(er):