GK2020: Globaliseringskritikk i en digital verden – Stordata, teknologiganter og motmakt

4. september

18:00 – 19:15

Månefisken

Arrangementet blir streamet på Facebook.

Under COVID-19 har de fleste måttet legge om sine liv til digitale plattformer i et høyt tempo. Vi sender og deler informasjon og data i en enorm fart. Alt fra jobb til aktivisme, sosialt samvær og samlivsbrudd foregår over nett. Verden blir stadig mer digitalisert, og teknologigigantene Facebook, Apple og Amazon har nærmest doblet sine overskudd under pandemien. Deres makt over samfunnet vokser i samme takt; Hvordan har disse teknologigigantene blitt tildelt plass øverst på tronen i samfunnet? Hvordan kan vi ta tilbake demokratisk kontroll i den digitale verdenen? Hva kan vi lære av den globaliseringskritiske bevegelsen på 90-tallet og Occupy-bevegelsen etter finanskrisen? Hvordan mobiliserer vi til en ny bølge av motstand mot slik globalisering, og får gjennomslag?

Samtidig som teknologigigantene har vokst under korona, har vi sett at stater i økende grad innskrenker såkalte universelle friheter gjennom bruk av data til overvåkning. Dette fremstilt som krisetiltak og beredskap. Demokratiet er i krise og nyliberalismen øker sitt allerede kvelende grep om våre liv ved hjelp av datahandel. Likevel, globale kriser krever globalt samarbeid og effektiv informasjonsspredning. Digitale verktøy står sentralt i dette arbeidet.

Hva kan vi lære av tidligere kamper mot urettferdig maktkonsentrasjon i en nyliberal globalisering? Hvordan kan vi jobbe i dag for å demokratisere vår digitale verden så den ikke manipuleres, kapitaliseres og utnyttes for å videre undertrykke og diskriminere?

Innledere:

Alle innledingene vil være video-opptak eller overføring.

Paneldeltagere:

For å delta fysisk på møtet så vil det være en inngangsbillett på 100kr. Å følge streamen er gratis.

Sted:

Månefisken

Sagveien 23A, Oslo

Tid:

4. september

18:00 – 19:15

Arrangør(er):