En kvist med blomster på ligger på brent skogbunn

GK2020: Handel og investeringer mot mennesker og miljø

6. september

12:00 – 13:30

Zoom-webinar

Dagens handels- og investeringsavtaler setter storselskapenes interesser foran mennesker og miljø. Hva kan vi gjøre?

På dette møtet vil vi både se på hvorfor dagens handels- og investeringsavtaler er skadelige for miljø og klima, hva som har skjedd under COVID-19, og diskutere løsninger. Hva er alternativene til det rådende handelsregimet? Hvordan kan handelsavtaler som setter mennesker og miljø først se ut?
Webinaret er en del av Globaliseringskonferansen 2020. Deltagelse er gratis og foregår gjennom Zoom-webinar. Strømmes også på vår Facebook-side.

Innledere:

Deborah James – Koordinator for det internasjonale nettverket Our World Is Not For Sale (OWINFS). Hun er basert i Geneve og følger handelspolitikkens konsekvenser på lands handlingsrom når det kommer til suverenitet og miljø.
Ciaran Cross – Jurist som har spesialisert seg på frihandelsavtaler, konsekvenser for miljø og alternativ handelspolitikk. Han har bl.a. skrevet rapporten «Anchoring climate and environmental protection in EU trade agreements».
Julie Christina Rødje – Leder i miljø- og utviklingsorganisasjonen Spire. Jobber med samstemt politikk for utvikling, og løfter handelsavtalers rolle der.

Handels- og investeringsavtaler fjerner politisk handlingsrom og svekker standarder for miljø, matsikkerhet, og dyrevelferd. Dette til tross for at nyere avtaler nå ofte også inneholder såkalte “bærekraftskapitler”. Disse kapitlene inneholder bare vage formuleringer og er uten faktiske sanksjoner ved brudd på forventninger.
Slik binder avtalene samfunnet til en økonomisk modell basert på ubegrenset økonomisk vekst som er totalt uforenlig med bekjempelse av miljøkrisen.
Skal vi avverge en global miljøkatastrofe og sikre gode liv for alle, må vi handle nå. Vi må endre den økonomiske modellen og det rådende handelsregimet som er drivkreftene bak økte klimagassutslipp, tap av naturmangfold, og opprettholder urettferdige maktstrukturer. Vi trenger en alternativ og demokratisk handelspolitikk som alltid setter mennesker og miljø foran storselskapenes interesser.
COVID-19 er et bevis på hva som kan skje når vi ikke ivaretar naturen. Likevel er kuren til politikerne å spe på med mer av det samme, eller å liberalisere ytterligere.

Lenke til arrangementet: https://zoom.us/j/93981095460?pwd=YzFYbmdHbzlMRkZqc2lLQ21FWmM1Zz09

Passord for å komme seg inn i webinaret: Tobin

Tid:

søndag 6. september

12:00 – 13:30

Arrangør(er):