GK2020: Krise, demokrati og sosiale bevegelser: Hvor står vi etter Covid-19?

4. september

14:00 – 15:00

Månefisken

Arrangement blir streamet på Facebook.

I året før koronautbruddet så vi store folkelige bevegelser samle seg mot makta i mange land verden rundt, fra Chile og Brasil til Hong Kong og Libanon. For mange var de en inspirasjon for hverandre, selv om de kjempet selvstendige kamper. Så kom korona. Hvordan påvirker dette oss og hva gjør vi nå?


I begynnelsen av pandemien mente folk å kunne se sprekkene i det nyliberalistiske systemet, og en mulighet til å forenes i felles kamp. Samtidig har mange regimer benyttet muligheten til å befeste sin makt, samtidig som det har skjedd store endringer i den geopolitiske situasjonen. Hvordan påvirker koronakrisen og de nye politiske realitetene kampen for en bedre verden? Hvilke muligheter og utfordringer har og står vi overfor nå? Og hvordan bruker vi denne muligheten til å styrke kampen og det solidariske, globale fellesskapet?

Innledere:

Alle innledingene vil være video-opptak eller overføring.
For å delta fysisk på møtet så vil det være en inngangsbillett på 100kr. Å følge streamen er gratis.

Sted:

Månefisken

Sagveien 23A, Oslo

Tid:

fredag 4. september

14:00 – 15:00

Arrangør(er):