GK2021 | Bolig – Et spekulasjonsobjekt eller hjem?

21. november

14:00 – 15:30

Kulturkirken Jakob og DOGA konferansesenter

Globalt kjøpes boliger av storaktører som betrakter hjem som varer; boligmarkedet finansialiseres, og økende boliglån får «hjulene til å gå rundt» i norsk økonomi. Hvorfor er bolig blitt et spekulasjonsobjekt og hvilke konsekvenser får det globalt?

For å diskutere dette har vi i første del av møtet med oss Marie Storli fra Rethinking Economics og Peter Ringstad fra Tax Justice Norway.

I møtets andre del skal vi se på hvilke muligheter som finnes for å etablere en ikke-kommersiell tredje boligsektor mellom det eksisterende boligsosiale tilbudet og det private markedet i Oslo. Det blir innledning fra Sarah Prosser, tidligere spesialrådgiver i byrådsavdelingen for byutvikling i Oslo kommune. Sammen med Ingunn Gjerstad, leder for LO i Oslo og Ole Pedersen fra Tøyen Boligbyggelag, inviterer vi salen til å være med og diskutere hvordan en solidarisk boligpolitikk må være, hvordan den kan bidra til byens mangfold og styrke byens sosiale og miljømessige bærekraft. Til slutt spør vi om det finnes grunnlag og interesse for å etablere en bevegelse for et slikt boligtilbud i Oslo.

Møterom: Hallen, DoGA

Sted:

Kulturkirken Jakob og DOGA konferansesenter

Hausmannsgate 14-16, Oslo

Tid:

søndag 21. november

14:00 – 15:30

Arrangør(er):