GK2021 | Hvordan ta tilbake makta i den digitale økonomien?

19. november

12:00 – 13:30

Kulturkirken Jakob og DOGA konferansesenter

Digitaliseringen av samfunnet skjedde i en enorm fart før korona. Under pandemien har vi sett digitaliseringen bli satt i høygir. Spesielt i offentlig sektor. Likevel er det noen som tjener langt mer på digitaliseringen enn andre. Dette går på bekostning av demokratiet.

De store teknologiselskapene, Facebook, Google, Apple, Amazon, Microsoft, har tjent enorme summer på å behandle data. Seks selskaper eier alene 70 % av verdens samlede data. Denne dataen er det vi – borgerne – som produserer. I stedet for at dataen blir behandlet som en felles ressurs for å utvikle offentlig digital infrastruktur som kommer alle til gode, brukes data til å berike centi-milliardærer ytterligere.

Selv om kampen er mot selskaper som Apple som er verdt like mye som land som Mexico (målt i BNP), finnes det løsninger. Ved å se til initiativer som skjer rundt demokratisering av digital infrastruktur i Barcelona og Tyskland, kan vi sikre en at Norge tar et politisk standpunkt som sikrer muligheten for å opprette digital infrastruktur som kommer alle til gode – fra det globale Nord til Sør.

Dette møtet er et verkstedsmøte som skal jobbe med spørsmålene:

  • Hvordan få til en mer solidarisk og demokratisk digital politikk?
  • Fra lokalt til internasjonalt, eller internasjonalt til nasjonalt?
  • Hvordan skalere solidarisk teknologi?
  • Hvilke nye produkter og løsninger kan vi se for oss for å utfordre teknologigigantene?

Program:
12:00-12:05 Philip Mlonyeni, nestleder i Attac Norge: Innledning
12:05-12:25 Ellen Dalen, 2. nestleder i NTL: Hva er arbeidernes rolle i å sikre demokratisk makt i digitaliseringen?
12:25-13:00 Diskusjon i grupper
13:00-13:30 Oppsummering i plenum

Sted:

Kulturkirken Jakob og DOGA konferansesenter

Hausmannsgate 14-16, Oslo

Tid:

fredag 19. november

12:00 – 13:30

Arrangør(er):