GK2021 | Ny låt i den handelspolitiske pipa: Hvordan skape åpenhet og demokrati rundt handelsforhandlinger?

20. november

10:00 – 11:30

Kulturkirken Jakob og DOGA konferansesenter

Hemmeligholdet rundt frihandelsforhandlinger har lenge vært et omstridt tema. Likevel ser vi at stadig mer skjer bak lukkede dører, og uten demokratisk forankrede mandater. Handels- og investeringsavtaler handler om så mye mer enn kun toll og kvoter. Dagens avtaler innebærer bestemmelser som innskrenker politisk handlingsrom og binder oss til masten i all framtid. Da må alle berørte aktører inviteres inn og lyttes til.

For å sikre at handel er et middel for bærekraft, rettferdighet og demokrati er vi nødt til å ha åpne prosesser rundt handelspolitikken. Likevel ser vi at stadig mer skjer bak lukkede dører, og uten demokratisk forankrede mandater. Denne praksisen skader alle lands, spesielt det globale Sørs, muligheter til å utvikle egen politikk og gjør at næringslivets interesser settes i forsetet. Det er ikke forenlig med å nå de globale miljømålene våre og rettferdig fordeling. Det er behov for en helt annen praksis.

Til tross for at WTO bygger på konsensus og at alle stater formelt sett er likeverdige, fungerer WTO som en udemokratisk organ­isasjon. Vi ser en rekke forhandlinger om regelstyrt handel skje uten mandat fra organisasjonen som helhet. Dette har flere av de fattige landene gått imot. Likevel bruker de mektigste alle midler for å presse gjennom sine standpunkter. Denne praksisen skader det globale Sørs muligheter til å utvikle egen politikk. De blir heller påtvunget storselskapers interesser. Det er behov for en totalt annen praksis.

Forhandlingene må være åpne, demokratiske og inkluderende, og de må foregå i fora der alle land har lik rett og mulighet til representasjon og å gjøre sin stemme gjeldende. Sivilsamfunn, fagbevebelse og andre interesseorganisasjoner må gis reell medvirkningsmakt i utarbeidelsen av mandater. I dag er det storselskapene som i altfor stor grad gis denne innflytelsen.

De fleste partiene i opposisjon før Stortingsvalget 2021 har ytret eller vedtatt at det må sikres mer åpenhet og demokrati rundt inngåelse av handels- og investeringsavtaler. Hva er nå partienes plan for å sikre dette skiftet? Uka etter Globaliseringskonferansen arrangerer WTO ministermøte i Geneve hvor flere av de omstridte forhandlingene som nå pågår forventes presset gjennom – mot en rekke lands vilje.

Program:

Innledninger ved:

  • Hege Skarrud, Attac Norge
  • Jean Blaylock, Global Justice Now

Paneldebatt med politikere fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Rødt og MDG, ledet av Caroline Herlofsen, Handelskampanjen.

Rom: Kirkerommet, Jakob Kirke

Sted:

Kulturkirken Jakob og DOGA konferansesenter

Hausmannsgate 14-16, Oslo

Tid:

lørdag 20. november

10:00 – 11:30

Arrangør(er):