Global ulikhet, globale årsaker?

28. januar

18:00

Coffee Annan

global ulikhet hjemmeside
Én historie er basert på korrupsjon, naturkatastrofer, krig, ressurstilgang og flaks. Attac lanserer nå et hefte som oppsummerer en annen historie. Dette er en historie om globale spilleregler, skjeve maktstrukturer og en global økonomi som systematisk favoriserer de sterkeste. Som vanlig ligger nok sannheten et sted i mellom, men fortjener de globale spillereglene økt oppmerksomhet?

Dette er tema for årets første møte i regi av Café NordSør. Møtet er i samarbeid med Attac. Trygve Larsen Morset, medlem i Attacs arbeidsutvalg og doktorgradsstipendiat i Samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo, kommer til Trondheim for å innlede om temaet og vise frem Attacs nye informasjonshefte.

Sted:

Coffee Annan

Prinsens gate 44, Trondheim

Tid:

torsdag 28. januar

18:00

Arrangør(er):