Plaktat for konferansen med to arabiske kvinner demonstrer

Globaliseringskonferansen 2020

4. september – 6. september

Hele dagen

Plaktat for konferansen med to arabiske kvinner demonstrer

Det siste tiåret har folk verden over satt rekord i antall fredelige demonstrasjoner. Samtidig ser vi lite til handling som imøtekommer de enorme utfordringene vi står overfor. Maktubalansen i verden øker stadig. De som har minst er dårligst rustet til å takle klimaendringene, mens de økonomiske forskjellene øker og mange holdes utenfor de demokratiske arenaene.

Temaet for årets konferanse er «Fra krise til kamp». Hvordan organiserer vi oss for å skape endring?

Globaliseringskonferansen er Norges største samling av sosiale bevegelser. En møteplass for alle som er interesserte og engasjerte i samfunn, politikk, kultur og internasjonale spørsmål. For deg som vil ha en verden der mennesker og miljø veier tyngre enn økonomiske hensyn – av aktivister fra verden over.

Grunnet korona-krisen omstiller vi konferansen. Den ordinære Globaliseringskonferansen utsettes til våren 2021, men vi vil avholde ulike arrangementer rundt om i landet til planlagt tid i september. Dette inkluderer:

  • Verkstedhubs: Der du bor
  • Panelsamtaler: Streamet
  • Diskusjonsgrupper: Digitalt

Attac arrangerer følgende møter på årets konferanse:

4. september – 14:00 – 15:00, Månefisken
GK2020: Krise, demokrati og sosiale bevegelser: Hvor står vi etter Covid-19?

GK2020: Krise, demokrati og sosiale bevegelser: Hvor står vi etter Covid-19?

I året før koronautbruddet så vi store folkelige bevegelser samle seg mot makta i mange land verden rundt, fra Chile og Brasil til Hong Kong og Libanon. For mange var de en inspirasjon for hverandre, selv om de kjempet selvstendige kamper. Så kom korona. Hvordan påvirker dette oss og hva gjør vi nå?

4. september – 18:00 – 19:15, Månefisken
GK2020: Globaliseringskritikk i en digital verden - Stordata, teknologiganter og motmakt

GK2020: Globaliseringskritikk i en digital verden – Stordata, teknologiganter og motmakt

Hvordan har disse teknologigigantene blitt tildelt plass øverst på tronen i samfunnet? Hvordan kan vi ta tilbake demokratisk kontroll i den digitale verdenen? Hva kan vi lære av den globaliseringskritiske bevegelsen på 90-tallet og Occupy-bevegelsen etter finanskrisen? Hvordan mobiliserer vi til en ny bølge av motstand mot slik globalisering, og får gjennomslag?

6. september – 12:00 – 13:30,
GK2020: Handel og investeringer mot mennesker og miljø

GK2020: Handel og investeringer mot mennesker og miljø

Dagens handels- og investeringsavtaler setter storselskapenes interesser foran mennesker og miljø. Lær om hva vi kan gjøre med det på dette møtet.

6. september – 14:30 – 16:00,
GK2020: EFTA-MERCOSUR-avtalen: Frihandel eller solidaritet i koronatider?

GK2020: EFTA-MERCOSUR-avtalen: Frihandel eller solidaritet i koronatider?

Internasjonalt samarbeid er viktig for å skape fred og stabilitet i verden, men under hvilke grunnprinsipper? Er det handel og marked som skal prioriteres i samarbeidet med en region som har blitt pandemiens episenter? Eller er det miljø, matsikkerhet og demokrati som skal ligge til grunn for våre samarbeid?

Fullt program, påmelding og informasjon om resten av konferansen finner du på globalisering.no.

Sted:

Tid:

fredag 4. september

Hele dagen

Arrangør(er):