Attac på Globaliseringskonferansen 2012

1. november – 4. november

Hele dagen

Folkets Hus

Attac-guide til Globaliseringskonferansen 2012

Attac var en av initiativtakerne til opprettelsen av det første Verdens Sosiale Forum i Porto Alegre i Brasil i 2001. Siden har vi vært aktive arrangører og deltakere på både Verdens, Europas og Norges Sosiale Forum. I år er det klart for Norges Sosiale Forum, også kalt Globaliseringskonferansen, for 11. gang, også denne gangen på Folkets Hus i Oslo.

Norges Sosiale Forum har 55 medlemsorganisasjoner og mønstrer hvert annet år til Globaliseringskonferansen. Til denne konferansen ventes opp mot 2000 deltakere fra hele landet, og flere internasjonale gjester, blant disse flere av våre fremste intellektuelle og motstandsfolk.

Attac Norge er med å arrangere både åpningsmøtet, og stormøtet til sporet kalt Økonomisk krise og demokratiske utfordringer. Dette er ett av tre spor, de to andre heter Klima, miljø og matsuverenitet og Åpenhet og antirasisme.

Globaliseringskonferansen er høstens store happening for Attac og de sosiale bevegelsene i Norge. Vi ønsker at så mange Attac’ere som mulig skal delta og legger her ut en guide til våre møter på konferansen, og møter som lages av våre alliansepartnere. I tillegg til faglig program blir det både kulturelle innslag, konserter og sosialisering på kveldstid. Vi gjentar suksessen med PubAttac også i år.

Meld deg på Globaliseringskonferansen her!

Fullt program finner du på Globaliseringskonferansen sider.

 

Torsdag:

18.00 – 20.00 Åpningsmøte: Brennpunkt
(Arr: Norges Sosiale Forum i samarbeid med Attac, For Velferdsstaten, SLUG, Manifest Analyse, LAG og Nei til EU)

Verden rundt oss brenner. Både finans- og velferdssystemet er i krise. Antidemokratiske tiltak oppstår i land vi pleier å kalle demokratier.

Å fortsette å arbeide for våre velferdsordninger, egalitære samfunn og demokratiske institusjoner er viktig for oss selv men også for andre demokratiforkjempere. En aktivist i spanske 15M uttalte: «Den nordiske velferdsmodellen er en historisk milestein i kampen for likhet, den er til nå det nærmeste vi har kommet i å oppnå et system basert på omfordeling. Hvis dere feiler, vil et viktig referansepunkt være tapt for oss alle.»

Samtidig har vi i større grad en noen gang, ansvar for hvordan den norske stat og norske selskap opererer i utlandet. Vi kan ikke akseptere at Norge skal sette egeninteresser og elitenes interesser over andre. Vi spør oss hva vår rolle i verden i dag skal være og hvilke krav skal norske sosiale bevegelser og organisasjoner sette i framover?

Innledere: Samir Amin (Egypt), Michael Albert (USA), Sidi Jatta (Gambia), representant fra Attac Spania/15M.
Møteleder: Benedikte Pryneid Hansen, leder i Attac Norge.

 

20.00 PubAttac
Attac samler seg hver kveld etter konferansen på Revolver i Møllergata. Her får du muligheten til å bli bedre kjent med Attac’ere fra hele landet og våre internasjonale gjester.

Fredag:

10.00- 12.00: Gjeld på 1-2-3
(Arr.: Attac Norge og SLUG)

For hver krone utviklingsland får i bistand betaler de to kroner tilbake i gjeldsnedbetalinger. På tross av gjeldsslette er det mange land som igjen er i gjeldskrise. Dette møte gir deg en innføring i hvorfor pengestrømmen går fra Sør til Nord, og hva som har blitt gjort for å endre det.

Innledere: Petter Håndlykken (Attac), Gina Ekholt (SLUG) og Paul Bjerke (De Facto)

 

10.00-12.00 Megamonompol – krisa i kapitalismen på 1-2-3
Arr.: Attac Norge og Rød Ungdom

Hva er kapitalisme? Hvorfor er vekst så viktig, hva betyr fri flyt av kapital, hvordan oppstår finansbobler og hvorfor er det krise? Litt usikker på disse spørsmålene og hva de betyr? Kom på innføringsmøte med Rød Ungdom og Attac!

 

16.30- 18.30 Stormøte om krisa i kapitalismen
Arr.: Norges Sosiale Forum i samarbeid med Attac, For Velferdsstaten, SLUG, Manifest Analyse, LAG og Nei til EU

Er dagens økonomiske krise en krise i kapitalismen? Eller bunner den i de siste tiårenes markedsliberalisme? Er det bankenes og finansinstitusjonenes uansvarlige omgang med penger som det egentlige problemet? Hva er konsekvensene av krisen i eurosonen? Da krisen var blitt et faktum, reagerte Europas ledere ved å redde finanskapitalen og ved å skyve regninga over på folk flest. På møtet skal vi se på årsakene til krisa, i tillegg til å se fremover og la oss inspirere av kriseløsninger som peker forbi dagens snevre og elitestyrte logikk. Vi skal få høre fra Island og hvordan befolkningen nektet å ta hele regninga for børsfesten. Hvordan går det med dem nå? Flere land i Latin-Amerika hadde sin krise i 2001. De ventet med å tilbakebetale gjelda, og satset på utviklingen av nye arbeidsplasser. Hvordan gikk det med dem? Hvilke alternativer har Europa idag? Og hva er Norges rolle?

Innledere: Ali Esbati (Manifest Analyse), Sólveig Jónsdóttir (Attac Island), Andrew Kliman (øk.prof, USA), Heidi Lundeberg (LAG) og Ommund Stokka (Industri Energi). Møteleder er Emilie Ekeberg, styremedlem i Attac Norge og journalist i Klassekampen.

Under møtet gir også Martin Hagfors oss et musikalsk skråblikk på den økonomiske krisa. Hagfors er anerkjent som en av landets fremste låtskrivere. Samtidig er han en artist som aldri har lagt skjul på sitt engasjement med tekster som engasjerer og inspirerer.

 

18.30- 19.30 Aksjonsverksted med Robin Hood-skattkampanjen

Vanlige folk betaler for en krise de ikke har skapt. Med finansskatt vil spekulanten betale! Så langt er regjeringa lunken til forslaget og vi trenger å tenne gløden hos Jens & Siggy. Bli med å meisle ut strategien for å få Robin Hood-skatt på dagsorden fram mot valget i 2013.

 

20.00 PubAttac
Attac samler seg hver kveld etter konferansen på Revolver i Møllergata. Her får du muligheten til å bli bedre kjent med Attac’ere fra hele landet og våre internasjonale gjester.

Lørdag:

 

18.30- 19.30 Kooperativer – en vei til miljøvennlig, inkluderende landbruk og matsuverenitet? Erfaringer og muligheter i Norge og Latin-Amerika og Afrika
Arr.: Alliansen ny landbrukspolitikk (Attac er medlem) og Latin-Amerikagruppene i Norge.

 

18.00 En annen økonomi er mulig. Hvilken økonomi?

For å oppnå en annen verden, trenger vi også en annen økonomi. Men hvordan bør denne økonomien se ut? Hvordan bør arbeidsplassene demokratiseres, og produksjon og konsumpsjon koordineres? Skal bankene reguleres? Jobbene restruktureres? Hvordan kan rettferdige lønninger fastsettes? Og ikke minst: Hva skiller og forener de som ønsker en annen økonomi?

I panelet: Solveig Jonsdottir (Attac Island), Andrew Kliman (USA), m.fl.

 

20.00 PubAttac
Attac samler seg hver kveld etter konferansen på Revolver i Møllergata. Her får du muligheten til å bli bedre kjent med Attac’ere fra hele landet og våre internasjonale gjester.

Søndag:

10.00- 11.30 The Road from Rio: can the UN meet the greates challenges of our time?
Arr.: Forum for utvikling og miljø

I panelet: Benedikte Pryneid Hansen, Heikki Holmås, m.fl.

 

Strategimøte om gjeld

Mens Europa forsøker å løse sin egen gjeldskrise er 1/3 av utviklingsland igjen i gjeldsnød. Gjeldssletteinitiativet for de fattigste landene fases ut, og det er behov for en ny, global gjeldsslettemekanisme som kan utløse gjeldstvister på bakgrunn av en uavhengig vurdering.

 

Sted:

Folkets Hus

Youngstorget, Oslo

Tid:

torsdag 1. november

Hele dagen

Arrangør(er):