GlobAttac-møte

30. mars – 1. april

10:00 – 13:00

Raid Cadtm Attac Tunisie

Det globale Attac-nettverket møtes i Tunis 30. mars- 1. april. Leder Benedikte Pryneid Hansen representerer Attac Norge i Tunis.

Både den arabiske våren og krisa i Europa blir sentrale tema på møtet. I tillegg ønsker vi å planlegge felles Attac-aktiviteter på Verdens Sosiale Forum som skal være i Tunisia i juni 2013 samt å bedre kommunikasjonen og samarbeidet i det globale Attac-nettverket.

Foreslått agenda:
Fredag 30. mars
10- 13: Attac land for land
15- 17: Den arabiske våren, innledning v/ Attac Marocco
17- 19: Krisa i Europa
19- 20: Verdens Sosiale Forum, Attacs forventninger

Lørdag 31. mars:
9- 13: Møte med VSF-partnere
15- 18: Møte med lokale aktivister

Søndag 1. april
11- 13: GlobAttac fremover

Sted:

Raid Cadtm Attac Tunisie

Attac-kontoret, Tunis

Tid:

fredag 30. mars

10:00 – 13:00

Arrangør(er):