Halvårsmøte Attac Blindern

4. september

16:30

Blindern, Harriet Holters hus, seminarrom 150

Halvårsmøtet til Attac Blindern kl 16.30 i Seminarrom 150, Harriet Holters hus (Øvre Blindern).

Saksliste er som følger:

1. Godkjenning av innkalling, valg av ordstyrer og referent

2. Innledning: Nina Skarefjell fra Norges Sosiale Forum kommer for å fortelle oss om hvorfor den økonomiske krisa er så viktig også på årets Globaliseringskonferanse

3. Godkjenning av halvårsmelding – hva har vi gjort siden forrige halvårsmøte (6. februar)

4. Godkjenning av regnskap for dette semesteret

5. Halvårsplan for høsten 2012 – hva har vi lyst å gjøre?

6. Vedtak av budsjett for høsten 2012 – hvordan finansiere det vi vil?

7. Organisasjonsnummer

8. Godkjenning av vedtekter

9. Valg av ny samordningsgruppe

10. Eventuelt

11. Kritikk av møtet

Alle medlemmer har stemmerett.

Sted:

Blindern, Harriet Holters hus, seminarrom 150

Moltke Moes vei 31, Oslo

Tid:

tirsdag 4. september

16:30

Arrangør(er):