Handel & hemmelighold: TTIP-avtalen

18. juni

19:00 – 21:00

Kulturhuset

Demokratiets solnedgang?

EU og USA har nettopp avsluttet femte runde med forhandlinger om den gigantiske handels- og investeringsavtalen Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Målet er å harmonisere alle bestemmelser som kan angå handel. Spørsmålene som diskuteres er blant annet matsikkerhet, regulering av genmodifisert mat, finansreguleringer, og arbeidsrettigheter.

De forhandler også om multinasjonale selskapers rett til å saksøke stater for tap av fremtidige profittmuligheter, dersom statene fatter vedtak som endrer investeringsbetingelsene.

Allerede har Egypt blitt saksøkt av Veolia for å ha hevet minstelønnen, gjennom en lignende avtale mellom Frankrike og Egypt. Svenske Vattenfall har saksøkt Tyskland etter den demokratiske avgjørelsen om å utfase landets atomkraftverk.

Er vi villige til å forhandle bort demokratiet for å gjøre Vesten mer konkurransedyktige ovenfor Kina? Det mobiliseres nå kraftig i Europa mot avtalen. Fagbevegelse og sivilt samfunn protesterer.

Le Monde Diplomatique Norge er i juni ute med eget temanummer om avtalen, og Manifest senter for samfunnsanalyse lanserer rapporten «Et økonomisk NATO?» på debattmøtet onsdag 18. juni.

Innledere:

  • Nærings- og fiskeridepartementet orienterer om departementets arbeid med TTIP og andre handelsavtaler.
  • Innledning ved Helene Bank (For velferdsstaten/ Handelskampanjen) om TTIP, med et tilbakeblikk på det folkelige engasjementet mot tidligere avtaler.
  • Kommentarer bl.a. fra nestleder i Attac, Lise Rødland.

Ordstyrer: Remi Nilsen, redaktør i Le Monde Diplomatique

Arrangører: Handelskampanjen, Le Monde Diplomatique og Manifest Analyse.

Mer om TTIP-forhandlingene:
Forhandlingene, som etter planen skal ende med en ferdig avtale ved utgangen av 2015, er strengt hemmelige, men ut fra lekkede dokumenter, forhandlingsmandatet til EU-kommisjonen og uttalelser fra forhandlerne handler avtalen om langt mer enn det man vanligvis forbinder med en frihandelsavtale.

Ifølge EU-kommisjonen vil avtalen skape flere millioner arbeidsplasser og legge grunnlaget for ny økonomisk vekst i et Europa i stagnasjon. Kritikerne mener derimot at TTIP er et frontalangrep mot demokratiet på begge sider av Atlanterhavet, fordi avtalen vil gi næringslivet mulighet til å saksøke land som innfører strengere reguleringer.

Hvis forhandlingene om TTIP fører fram, vil avtalen sannsynligvis også legge føringer for land utenfor avtalen. Hvor stor innvirkning vil TTIP ha på verden generelt og Norge spesielt?

Sted:

Kulturhuset

Youngs gate 6, Oslo

Tid:

onsdag 18. juni

19:00 – 21:00

Arrangør(er):