Handel for folk: Våre alternativer til TISA

31. mars

17:00 – 19:00

Tøyengata Bodega

Millioner av mennesker har de siste årene tatt til gatene i protest mot udemokratiske handelsavtaler som TISA, TTIP og CETA. Sosiale bevegelser verden over kjemper mot disse avtalene fordi de truer demokrati, menneskerettigheter, matsikkerhet og miljø.

Bevegelsene mot de udemokratiske handelsavtalene er ikke mot internasjonalt samarbeid og handel, men for en rettferdig og solidarisk handelspolitikk som gir forrang til mennesker og miljø og til lands og lokalsamfunns demokratiske selvråderett.

Så hva er alternativene til dagens nyliberale handelsregime? Hvordan kan en folkets handelsavtale se ut? Hvilke alternativer eksisterer allerede? Hvordan kan sosiale bevegelser i Norge og internasjonalt samarbeide om å utvikle og fremme demokratiske og rettferdige alternativer?

Folkeaksjonen mot TISA og Attac (Norge/Oslo) har invitert tre dyktige innledere som vil belyse disse spørsmålene fra flere perspektiver:

  • Leder i Attac, Petter Slaatrem Titland: om Attacs krav til en alternativ handelspolitikk og kampanjen for en folkets handelsavtale
  • Gravejournalist i Framtiden i Våre Hender, Heidi Lundeberg: om Latin-Amerikas alternative handelsavtale, ALBA.
  • Koordinator for Handelsutvalget i Spire, Bjørnar Berntsen: om alternativ handelspolitikk fra utviklingslandenes perspektiv, med fokus på jordbruk, matsikkerhet og miljø.

Etter innledningene vil det bli god tid til spørsmål og diskusjon.

Arrangementet vil finne sted på Tøyengata Bodega, i underetasjen, fra kl. 17.00 – 19.00.

Tøyengata Bodega ligger i Heimdalsgata 37 på Tøyen. Mer informasjon om stedet her: http://www.toyengatabodega.no/#matbar-mteplass

Sted:

Tøyengata Bodega

Heimdalsgata 37, Oslo

Tid:

fredag 31. mars

17:00 – 19:00

Arrangør(er):