Hele landet for fred i Gaza

16. desember

13:00

Eidsvolls plass (foran Stortinget)

Stopp drapene på barn og sivile i Gaza!
Forsvar folkeretten!
Frigi sivile gisler og vilkårlig fengslede!
Mange i Norge ønsker å vise sin solidaritet med sivile palestinere. Vi ønsker å rope så det høres helt til Washington, der de som har makt til å gripe inn befinner seg. Vi kan ikke akseptere at folkeretten, som skal beskytte oss alle, settes til side. Vi kan ikke akseptere at barn og sivile drepes i tusentall. Det må finnes en politisk løsning. Vi krever umiddelbar slutt på bombingen og at barn og sivile skånes og får hjelp.
Velkommen til markering i Oslo kl. 13.00 foran Stortinget. Det blir markering i flere norske byer og tettsteder 16. desember.
Attac Norge er tilsluttet markeringen. Se også den vedtatte uttalelsen for fred i Gaza.

Sted:

Eidsvolls plass (foran Stortinget)

Eidsvolls plass, Oslo

Tid:

lørdag 16. desember

13:00

Arrangør(er):