Høyrepolitikk for all framtid?

17. september

17:30

Kulturhuset

PSI-demonstrasjon mot TISAI all hemmelighet forhandler nå 50 land om en ny internasjonal handelsavtale for tjenester (TISA). Ut fra det vi vet fra lekkede dokumenter og tidligere avtaler (særlig GATS), vil TISA kunne få store konsekvenser for offentlige tjenester, finansregulering, miljø og arbeidsrett. Utenlandske og innenlandske private aktører vil ha krav på samme vilkår som offentlige tjenester innen felt som skole- og helsevesen. Avtalen vil forby offentlige monopol for eksempel for vannforsyning. Den vil forby regulering av finanstjenester.
Hva er formålet med TISA? Hvorfor deltar Norge i disse udemokratiske forhandlingene og hvilke konsekvenser kan den få?

Innledere:
Sanya Reid Smith – handelsekspert fra Third World Network
Mette Nord, leder i Fagforbundet
Petter Slattrem Titland, leder i Attac

Ordstyrer: Helene Bank

Gratis inngang

Sted:

Kulturhuset

Youngs gate 6, Oslo

Tid:

onsdag 17. september

17:30

Arrangør(er):