Høyrepopulismen: Lytter de, eller lurer de?

4. mars

17:00 – 18:15

Café Vespa

Fremmedfrykt, nasjonal identitet og opprør mot eliten.

Attac inviterer til diskusjon. Knut Kjeldstadli innleder:

Høyrepopulistene vinner velgere når de snakker om verdier og identitet. Både sentrum- og venstresiden ser ut til å streve voldsomt i møte med dette overtaket. Strategien har vært enten å overse spørsmålene, eller se seg tvunget til å svare på spørsmål stilt på høyrepopulistiske premisser fremfor å ta debatter om økonomisk politikk.

Trenger det å være slik? Er det en motsetning mellom verdier, identiteter og økonomisk politikk?

Landsmøtet i Attac inviterer til diskusjon foran en europeisk valgvår. Vi har gleden av å ha historiker og medlem av Attacs fagråd Knut Kjeldstadli til å innlede kvelden.

Program:

16.30: «Vesten ved et veiskille». Presentasjon av forslag til uttalelse fra Attacs landsmøte. For deltagere på Attacs landsmøte.

16.45: Pause. Dørene åpnes for publikum

17.00: Knut Kjeldstadli innleder (20 minutter).

Diskusjon til kl. 18.15.

Etterpå er lokalet reservert Attacs landsmøtefest med middag. Vil du spise? Meld deg på til attac@attac.no senest 28. februar.

Sted:

Café Vespa

Københavngata 2, Oslo

Tid:

lørdag 4. mars

17:00 – 18:15

Arrangør(er):