Hva er god handelspolitikk?

12. april

12:00

Fagforbundets hovedkontor

Norges handel skjer gjennom en rekke avtaler, blant annet EØS-avtalen, WTO-avtalen og en økende samling av frihandelsavtaler. For organisasjonene bak Handelskampanjen er ikke handel et mål i seg selv, men et av mange virkemiddel i utvikling av et lands produksjonsstruktur, økonomi, sysselsetting og uavhengighet. For å styrke handelen med blant annet fattige land, er det nødvendig å ha fokus på produksjon og sysselsetting, og ikke minst bytteverdien av de varer og tjenester som eksporteres.

I anledning årsmøtet til Handelskampanjen torsdag 12. april, ønsker vi å invitere til et politisk møte der vi får ulike synspunkter på hvilke avtaleregelverk som egner seg best i dag.

Program

Ingrid Fiskaa, statssekretær i UD – Hva som er god handelspolitikk? (ubekreftet)

Sigbjørn Gjeldsvik, prosjektleder i Nei til EU – Alternativer til EØS

Heidi Lundeberg, leder i Latin-Amerikagruppene – Det latinamerikanske handelssamarbeidet ALBA), er et alternativ til tradisjonelle handelsmodeller for utviklingsstater i Latin-Amerika

Møteleder: Hildegunn Gjengedal, seniorrådgiver i Bondelaget

Åpent for spørsmål og diskusjon.

Sted:

Fagforbundets hovedkontor

Keysers gate 15, Oslo

Tid:

torsdag 12. april

12:00

Arrangør(er):