Hva med nye mål for verdens utvikling?

24. oktober

17:00 – 18:00

Gaffel og Karaffel

Hva med nye mål for verdens utvikling? – Hva må i så fall endres: systemet eller målemetodene?

I sommer ble det lansert et opprop for systemendring i Norge. Oppropet var signert av 75 akademikere og samfunnsaktører, deriblant flere økonomer. De utfordrer vekstparadigmet i dagens økonomiske system. Aksjonsgruppa for systemendring mener at det trengs et nytt økonomisk system for å kunne ta fatt i de utfordringene verden står ovenfor på en helhetlig måte. Her får noen av dem anledning til å utdype hvorfor, og vi spør: Hva skal til for å sikre et samfunn som vi, naturen og fremtiden kan leve godt med? Hva ville være en bedre utviklingsmodell? Og hva vil det egentlig si å endre økonomisk system? Hva karakteriserer dagens system og ikke minst, hvordan i all verden kommer vi eventuelt til et nytt? Hva ville være bedre mål å styre etter enn BNP-vekst? Kom, lytt, finn ut hva du selv mener – og spe på med innspill og motforestillinger?

Innledning ved Tone Smith, økologisk økonom (Ph.D.), leder for fagrådet til Rethinking Economics Norge og en av initiativtakerne til oppropet for systemendring, tidligere seniorrådgiver SSB.

Deltagere:
– Hege Skarrud, leder Attac Norge, tidl leder utviklings- og miljøorganisasjonen SPIRE
– Marte Wulff, artist, komponist og forfatter
– Dag Jørund Lønning, rektor og professor i nyskaping og bygdeutvikling ved Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling, forfatter og sosialantropolog

Programleder er Thomas Giertsen, stand-up komiker, humorist, produsent og skuespiller som er interessert i politisk økonomi.

Vekstdebatten er ikke ny. Her spør vi om det er slik at økonomisk vekst undergraver miljøet, samtidig som folk er avhengig av denne veksten for å ha jobber – er vi da fanget i en destruktiv felle? Det fins demokrati-index og lykke-index – som de nordiske land pleier å toppe. Men hvilke nye mål og relevante målemetoder kan vi se for oss? Det vil bli et søkende samtaleformat dette.


Dette arrangementet er en del av Kåkonomics, en festival for økonomidebatt som arrangeres årlig. Billetter til arrangementet og mer informasjon finner du på deres nettside. Attac Norge deltar bare i dette panelet på festivalen. Resten av programmet og mer informasjon om festivalen finner du på www.kknomics.no

Sted:

Gaffel og Karaffel

Øvre Holmsgate 20, Stavanger

Tid:

24. oktober

17:00 – 18:00

Arrangør(er):