Infomøte om arbeidsgrupper for finans og miljø

24. januar

18:00 – 19:30

Lenke til møterom

Arbeidsgruppene i Attac Norge er selvstendige aktivistgrupper for de som vil dykke dypere ned i Attacs saker, og være med å utvikle politikken vår. Arbeidsgruppene bruker både tid på å sette seg inn i saker, og på å lage arrangement, tekster eller aksjoner. På dette møtet presenterer vi to av Attacs arbeidsgrupper: finansgruppa og arbeidsgruppa for grønn økonomi.

Finansgruppa jobber for et mer stabilt, bærekraftig og demokratisk forankret finanssystem. Gruppa fokuserer spesielt på sentralbankstyring og regulering av den private finanssektoren. Det siste året har gruppa blant annet arrangert en lesesirkel om pengepolitikk og jobbet med et politisk notat om grønn pengepolitikk: https://attac.no/2021/11/10/nytt-politisk-notat-sentralbankstyring-i-krisetid/

Arbeidsgruppa for grønn økonomi jobber for å endre økonomiske strukturer som går på tvers av naturens tålegrenser. Gruppa har det siste året arrangert lesesirkel om økonomisk vekst, bidratt til Attacs kampanje om miljøpåvirkningen til handelsavtaler og organisert møter om ikke-kommersiell boligutvikling.

Vi gjennomgår noen av aktivitetene og sakene som gruppene har jobbet med hittil, snakker litt om mulighetene for å engasjere seg i gruppene, og diskuterer hva gruppene skal jobbe med fremover.

Møtet er åpent for alle som er interessert i å engasjere seg i Attac Norge.

Tid:

mandag 24. januar

18:00 – 19:30

Arrangør(er):