Innledning om Norges rolle i krisa

1. september

10:00 – 14:30

Litteraturhuset

I høst skal Ungdom mot EU ha kampanje om den sosiale krisa i Europa og lørdag 1. september er Attac invitert til å innlede om Norges rolle i krisa på deres kampanjekick-off.

De vil sette søkelys på den økonomiske og sosiale krisa og de følgene den får for vanlige folk i de kriserammede landene. EUs politiske løsninger samt Norges rolle vil også bli belyst.

Program for hele seminaret:

10:00 – Om den sosiale krisa og erfaringer fra studieturer
v/ Ungdom mot EU

11:00 – Paneldebatt: Hvordan har krisa blitt takla, og kunne den blitt takla på andre måter?
v/ Joakim Møllersen fra Radikalt økonominettverk og Marius Gustavson fra Civita

12:00 – Hva er Norges rolle i krisa?
v/ Benedikte Pryneid Hansen, leder i Attac

13:00 – Lunsj

13:30 – Hvordan er den politiske situasjonen i EU?
v/ Jens Kihl, Arbeidsutvalget i Nei til EU

14:00 – Debatt – Hva er framtida til EU?
TBA

Etter arrangementet blir det aksjon foran Stortinget, med krav om at Norge støtter opp om en solidarisk løsning på krisa heller enn å gi kriselån med krav om velferdskutt gjennom IMF.

Arrangementet er åpent for alle, og det blir lett servering.

Sted:

Litteraturhuset

Wergelandsveien 29, Oslo

Tid:

lørdag 1. september

10:00 – 14:30

Arrangør(er):