Internasjonal markering mot G8-toppmøtet

21. mai

15:00

Le Havre

G8 dégage!G8 har fått redusert sin betydning i forhold til G20, men er fortsatt en viktig maktfaktor. Frankrike er i år vert for både G8 og G20-toppmøtet, og sosiale bevegelser mobiliserer for demonstrasjoner og for å legge press på disse viktige toppmøtene.

21. mai blir det en internasjonal demonstrasjon i Le Havre, etterfulgt av et alternativt toppmøte dagen etter.

Sted:

Le Havre

Bd de Strausbourg, Le Havre, France

Tid:

lørdag 21. mai

15:00

Arrangør(er):