Internasjonalt Seminar: Frihandel mellom USA og EU – vil vesten ekskludere resten?

20. februar

20:00 – 22:00

Tromsø bibliotek og byakriv

Forhandlingene om en mulig frihandelsavtale mellom USA og EU – Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) – er godt i gang. Avtalen er tidenes største, og dersom den blir underskrevet vil den få store globale konsekvenser.

• Hvordan vil internasjonal handel bli påvirket?
• Hvordan vil dette påvirke utvikling og handel i den tredje verden?
• Hvorfor er det så mye hemmelighetskremmeri rundt avtalen?

Innleder:
Lise Rødland
Styremedlem Attac Norge og medlem av Arbeidsutvalget i Handelskampanjen

Arrangør: Tromsø Nei til EU

Sted:

Tromsø bibliotek og byakriv

Grønnegata 94, Tromsø

Tid:

torsdag 20. februar

20:00 – 22:00