Rune Skarstein

Internasjonalt seminar: Tysklands «mirakel» – en solskinnshistorie i et Europa i krise?

7. november

20:00

Tromsø bibliotek og byakriv

Rune Skarstein
Rune Skarstein er førsteamanuensis i sosialøkonomi ved NTNU, Trondheim, og vil vise baksiden av Tysklands «mirakel» og sammenhengen med den pågående krisa i Europa.
Nesten én av fire ungdommer i Europa er arbeidsløse. Trygghet og velferd er noe som tilhører fortiden, nå skal banker og finansnæring reddes. Tyskland fremstilles som en av finanskrisens vinnere, men langtfra alle er vinnere i Tysklands «mirakel».

Følger Europa etter resten av verden, der de fattige landene ligger i sør, og de rike i nord? Kan Europa reddes fra økonomisk ruin? Hva vil skje med ungdommene? Er de Europas tapte generasjon?

Sted:

Tromsø bibliotek og byakriv

Grønnegata 94, Tromsø

Tid:

torsdag 7. november

20:00

Arrangør(er):