Internasjonalt seminar om global ulikhet

31. mars

20:00 – 22:00

Hvorfor er global ulikhet et problem?  Hvorfor klarer verken økonomisk vekst eller utviklingshjelp å utrydde fattigdom? Er det noe som står i veien for en mer rettferdig fordeling av verdens rikdom?

Økte investeringer i utviklingsland kan være et av de viktigste redskapene for utvikling. Norge vil inngå nye investeringsavtaler med utviklingsland, slik at norske bedrifter får bedre vilkår i utlandet. Kan det bidra til mer utvikling og mindre ulikhet?

På Internasjonalt Seminar i Tromsø den 31. mars spør vi:

  • Bekjemper norsk og internasjonal handelspolitikk global ulikhet, og er det ønskelig at den gjør det?
  • Hvorfor er det viktig med investeringsavtaler for norske bedrifter i utlandet?
  • Norge vil innlemme en egen investordomstol i slik avtaler. Hva er det, og bidrar det til utvikling eller maktmisbruk?

Seminaret finner sted på Tromsø bibliotek , kl 20:00-22:00.

Foreløpige innledere og paneldeltakere:

NHO ikke bekreftet

Christian Mikkelsensinstitutt ikke bekreftet

Stuart Robinson, Statsvitenskap, Universitetet i Tromsø

Hanne Iglebæk Christiansen, Nestleder i Attac-innleder seminaret

Møteleder: Martin Ellingsen, journalist i iTromsø.

Arrangør: Attac Norge og FN-sambandet

Sted:

Tid:

torsdag 31. mars

20:00 – 22:00

Arrangør(er):