Internskolering: Finans

12. oktober

18:30 – 20:00

Zoom

Finanssystemet vårt er kronisk ustabilt, bidrar til massiv skjevfordeling av rikdom og pumper enorme ressurser inn i sosialt og miljømessig skadelige aktiviteter. Hva kan vi gjøre for å endre dette? Hvilke reguleringer eller omstruktureringer trenger finansbransjen for at den skal kunne tjene samfunn og miljø? Og hvordan kan vi bruke virkemidlene som sentralbanken råder over for å fremme en grønn og rettferdig omstilling av økonomien?

På skoleringen 12. oktober skal vi lære mer om problemene med dagens finanssystem og noen av de politiske alternativene. Vi har vært heldige og fått inn to veldig kunnskapsrike personer som skal holde hver sin innledning rundt tematikken:

Ingrid Hjertaker er stipendiat ved Høgskolen i Innlandet, tidligere politisk rådgiver i Tax Justice Network Norge og forfatter av boken Ustabilitetens politiske økonomi som hun skrev sammen med Bent Sofus Tranøy. Ingrid skal snakke om bakgrunnen for den voldsomme økningen i finanssektorens størrelse og politiske makt de siste tiårene, hvordan dette henger sammen med stadig hyppigere økonomiske kriser, og hva som er «status» for det internasjonale finanssystemet etter utbruddet av COVID-19.

Thorvald Grung Moe er research associate ved Levy Economics Institute, Bard College (USA). Han har tidligere jobbet både i Finansdepartementet, Verdensbanken og Norges Bank, og har lenge vært engasjert i Rethinking Economics. Thorvald skal gi en introduksjon til fagretningen ny monetær teori (modern monetary theory på engelsk), hvordan den kan hjelpe oss med å utfordre noen vedtatte sannheter knyttet til statlig pengebruk, og hvilken betydning teorien kan ha for praktisk politikk her i Norge.

De siste 30-40 minuttene bruker vi på å diskutere hvordan Attac kan jobbe med disse temaene fremover.

Møtet foregår på Zoom.

Sted:

Tid:

mandag 12. oktober

18:30 – 20:00

Arrangør(er):