Kan klimakrisa løses uten en ny gjeldspolitikk?

17. mars

19:00

Ivar Matlaus bokkafé

Rekordmange stater har i dag rekordhøy gjeld. Samtidig står verden midt i en klima-og naturkrise. Ved å binde utgifter til gjeldsbetjening, hindrer høy gjeld stater fra å innføre viktig og nødvendig klimapolitikk. Landene med høyest gjeld, er som regel også landene som er mest utsatt for effekten av klimaendringene. Så lenge gjeldskrisene vedvarer, vil stater mangle handlingsrommet til å håndtere klima-og naturkrisen på en rettferdig måte.

Attac Norge og SLUG – nettverk for rettferdig gjeldspolitikk inviterer derfor til temakveld om koblingene mellom klima og gjeld. Hvordan henger krisene sammen? Hvordan kan vi sikre at klimafinansiering er gavebastert og ikke fører til økt gjeldskrise? Er det i det hele tatt mulig å løse klimakrisa uten en ny gjeldspolitikk?
Daglig leder i SLUG, Julie Rødje, vil holde en innledning og gir en oppdatering på hvilke prosesser som skjer internasjonalt, og hva Norge og norske organisasjoner kan bidra med. Det inviteres til spørsmål fra publikum og uformell samtale om veien videre.

Sted:

Ivar Matlaus bokkafé

Strandveien 23, Trondheim

Tid:

fredag 17. mars

19:00

Arrangør(er):