Kapitalfluktkonferansen 2012

15. november – 16. november

Hele dagen

Høgskolen i Oslo og Akershus

Kapitalfluktkonferansen 2012

– Skjulte pengestrømmer, skatteparadis og korrupsjon

Ulovlig kapitalflukt gir mindre inntekter til både fattige og rike land. Ti ganger mer forsvinner ut fra utviklingsland enn det som blir gitt i bistand. Ulovlig kapitalflukt over landegrenser er penger fra korrupsjon, kriminalitet og utbytte av lovlig virksomhet som ikke oppgis til beskatning. Pengenstrømmene er ofte skjult i skatteparadis.

Skatteunndragelse og hemmelighold hindrer rettferdig konkurranse, øker risiko på investeringer og undergraver ansattes rettigheter. Innsyn i skatteparadis og i selskapers transaksjoner er sentralt, men manglende regelverk og juridiske gråsoner gjør arbeidet for åpenhet vanskelig. Hvordan kan Norge bidra til mer åpenhet?

Velkommen til debatter, ny forskning, workshops, møteplass for studenter og fageksperter med mer.

Arrangeres av Tax Justice Network – Norge og Skatterevisorenes Forening, i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus. Konferansen er støttet av Norad.

Mer inforamasjon finner du etterhvert på taxjustice.no

 

Sted:

Høgskolen i Oslo og Akershus

Pilestredet 42, Oslo

Tid:

torsdag 15. november

Hele dagen

Arrangør(er):