Møter med Attac Sverige

  Välfärd och framtid

  15. mars 2014
  ABF-huset, Stockholm
  Arrangør(er): Attac Sverige

  Nettverket Gemensam Välfärd, hvor blant annet Attac Sverige er med, arrangerer den svenske velferdskonferansen. Attac Norge er invitert til å delta på to verksteder i løpet av konferansen.

  Nordisk sommersamling i Sverige

  25. juni 2013
  Lindsbergs kursgård, Falun
  Arrangør(er): Attac Norden

  I år blir den nordisk sommersamling under sommerleiren til den svenske kampanjen Global Rättvisa Nu.

  Välfärdskonferensen

  2. februar 2013
  ABF-huset, Stockholm
  Arrangør(er): Attac Sverige

  2. februar deltar leder i Attac Norge, Benedikte Pryneid Hansen på Velferdskonferansen i Stockholm regi av Gemensam Välfärd, for å snakke om skatteparadisfrie soner. Program og påmelding