Møter med Det europeiske Attac-nettverket (EAN)

  Statlige angrep på sosiale bevegelser i Frankrike

  1. desember 2023
  Anarres Bokkafé, Oslo
  Arrangør(er): Attac Norge

  Åpent møte med innleding fra Attac Frankrike

  Europeisk sommeruniversitet for sosiale bevegelser

  17. august 2022
  Hochschule Niederrhein, Mönchengladbach
  Arrangør(er): Det europeiske Attac-nettverket (EAN)

  ESU2022 samler aktivister fra Attac og andre sosiale bevegelser i hele Europa. Etter to år med restriksjoner vil sommeruniversitetet på nytt være et sted for livlige møter og diskusjoner.

  Internasjonal aksjonsuke mot TISA

  10. oktober 2015
  Arrangør(er): Attac Norge

  Mer informasjon kommer!

  Møte i det europeiske Attac-nettverket

  28. juni 2013
  Cire, Brüssel
  Arrangør(er): Det europeiske Attac-nettverket (EAN)

  28.- 30. juni 2013 møtes representanter fra det europeiske Attac-nettverket (EAN) i Belgia til sitt halvårlige møte (Attac-sem).

  AlterSummit

  7. juni 2013
  Olympia Stadion, Athen
  Arrangør(er): Det europeiske Attac-nettverket (EAN)

  AlterSummit er et alternativt toppmøte for sosiale bevegelser og fagforeninger for å samle kreftene mot den nyliberale innstrammingspolitikken som rammer arbeidsplasser og velferd over hele Europa.

  Blockupy Frankfurt

  31. mai 2013
  Frankfurt, Frankfurt am Main
  Arrangør(er): Det europeiske Attac-nettverket (EAN)

  Attac Tyskland m.fl. inivterer igjen til Blockupy Frankfurt. Les mer her: www.blockupy-frankfurt.org