Møter i Attac Norge

  Global ulikhet og globale spilleregler - en sammenheng?

  20. februar 2016
  Håndverkeren, Kristiansand
  Arrangør(er): Attac Norge

  Hvorfor er verdens goder så ulikt fordelt? Hva gjør at vi enda ikke har utryddet fattigdom? Hvordan henger dette sammen? Nestleder i Attac Lise Rødland kommer til Håndverkeren i Kristiansand for å snakke som dette og mye mer lørdag 20. februar kl 14:00. Nærmere 40 prosent av verdens befolkning lever i fattigdom. Forskjellen på rik [...]

  Ulikhet: Politikken bak moteordet

  17. februar 2016
  Bergen offentlige bibliotek, Bergen
  Arrangør(er): Attac Norge

  Nå eier én prosent av verdens befolkning over halvparten av verdens formue. Hvor mye av dette skyldes forskjeller i flaks og dyktighet, og hvor mye skyldes globale maktstrukturer? Bygger noens rikdom på andres fattigdom? Bidrar internasjonale reguleringer til å minke, eller øke forskjellene? Disse spørsmålene og flere diskuterer vi på Bergen offentlige bibliotek onsdag 17. [...]

  ULANDSSEMINAR: Fra global ulikhet til global rettferdighet

  9. februar 2016
  Blindern, Eilerts Sundts hus, Auditorum 3, Oslo
  Arrangør(er): Attac Norge

  I dag eier én prosent av verdens befolkning over halvparten av verdens formue. Hvor mye av dette skyldes forskjeller i flaks og dyktighet, og hvor mye skyldes globale maktstrukturer? Bygger noens rikdom på andres fattigdom? Bidrar internasjonale reguleringer til å minke, eller øke forskjellene? Hva er viktigst å forandre dersom man ønsker en verden med [...]

  ULANDSSEMINAR: Fra global ulikhet til global rettferdighet

  9. februar 2016
  Blindern, Eilerts Sundts hus, Auditorum 3, Oslo
  Arrangør(er): Attac Norge

  I dag eier én prosent av verdens befolkning over halvparten av verdens formue. Hvor mye av dette skyldes forskjeller i flaks og dyktighet, og hvor mye skyldes globale maktstrukturer? Bygger noens rikdom på andres fattigdom? Bidrar internasjonale reguleringer til å minke, eller øke forskjellene? Hva er viktigst å forandre dersom man ønsker en verden med [...]

  Internasjonal aksjonsuke mot TISA

  10. oktober 2015
  Arrangør(er): Attac Norge

  Mer informasjon kommer!

  Debatt Arendalsuka: Profitt i offentlig sektor. Er det greit?

  13. august 2015
  Biblioteket i Arendal, Arendal
  Arrangør(er): Attac Agder

  Noen selskaper tjener mye penger på å drive offentlige tjenester i Norge. Mange av disse selskapene sender overskuddet sitt rett til skatteparadis. Vi betaler skatt for at selskapet skal gjøre en tjeneste, men de vil ikke betale skatt selv. Den offentlig velferden vokste en gang fram som et felt fritatt for profittag. Befolkningens grunnleggende behov [...]

  Attac-skolen: Demokrati, økonomisk rettferdighet og valgkampen 2015

  13. juni 2015
  Frivillighetshuset, K1 (7.etasje), Oslo
  Arrangør(er): Attac Norge

  Er du lei av at penger styrer politikken? Synes du politikk bør bestemmes av folk og politikere, uten press fra kommersielle interesser? Vil du være med å gjøre noe for å sette mennesker foran profitt i lokalvalget til høsten?

  Demonstrasjon: Vi krever åpenhet om handelsavtaler!

  12. juni 2015
  Eidsvolls plass (foran Stortinget), Oslo
  Arrangør(er): Attac Norge

  Fredag 12. juni skal Stortinget behandle et representantforslag om offentliggjøring av rammeteksten til den flerstatlige avtalen om tjenester (Tisa – trade in services agreement). Vi aksjonerer for å vise at vi støtter forslaget om mer åpenhet om handelsavtaler! For å sikre en god og redelig offentlig debatt støtter vi forslagsstillerne i deres krav om at rammeteksten offentliggjøres.

  Global aksjonsdag mot frihandels- og investeringsavtalene

  18. april 2015
  Arrangør(er): Attac Norge

  Denne dagen blir det aksjoner mot TTIP, TISA og CETA over hele verden. I tillegg blir det mange aksjoner og arrangement i dagene rundt. Vi har følgende tilbud: 12. april: Attac-skolen om handel i Trondheim 13. april til 18. april: Aksjonsuke med mye program i Trondheim 15. april: Åpent møte i Ski 18. april: Kafemøte [...]

  Landsmøte og landsseminar i Attac

  28. februar 2015
  Frivillighetshuset, Oslo
  Arrangør(er): Attac Norge

  Landsmøtet er Attacs øverste organ som velger ledelse og styre, og som bestemmer hva Attac skal jobbe med i perioden som kommer. På landsmøtet møter delegater valgt av lokallagene i Attac Norge. Hvis du vil være delegat ta kontakt med ditt lokallag eller gi beskjed til Attac Norge. Landsmøtet starter kl 09.15 og foregår fram til kl 15.00. Dagsorden [...]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10