Arrangementsarrangører

Møter i Attac Oslo

  EU og den franske venstresida + Årsmøte i Attac Oslo

  6. februar 2019
  Skatten Oslo, Oslo
  Arrangør(er): Attac Norge

  Innledning før årsmøtet: Den franske venstresiden var tidlige pådrivere for det europeiske fellesskapet. For dem framsto unionen som en mulighet til å innføre en solidarisk velferdspolitikk på tvers av kontinentet. Det var også under Sosialistpartiets ledelse at eurosamarbeidet og andre store integrasjonsprosesser ble inngått. I den mer radikale delen av venstresiden, som i Kommunistpartiet, fantes [...]

  Studiegruppe om finansialisering: Oppstartsmøte

  6. mars 2018
  Felleshuset i Langgata 17, Oslo
  Arrangør(er): Attac Oslo

  Europagruppa i Attac inviterer til en serie studiemøter hvor vi diskuterer finansialisering av økonomien, med utgangspunkt i boken «Ustabilitetens politiske økonomi, om fremveksten av finansialisert kapitalisme» av Ingrid Hjertaker og Bent Sofus Tranøy. Introduksjonsmøtet er åpent for alle.

  10 år etter finanskrisen – ny finanskrise rundt hjørnet?

  13. februar 2018
  Café Vespa & Humla, Oslo
  Arrangør(er): Attac Oslo

  Noen sier: «Krisen er over, Europas økonomi er i vekst». Andre maler fanden på veggen: «Enorm lånebyrde og børsboom varsler om en kommende finanskrise».

  Hva er mulig?

  7. juni 2017
  Bakgården i Langgata 17, Oslo
  Arrangør(er): Attac Oslo

  Sommerseminar om mulige økonomiske reformer og alternativ økonomisk politikk, med grilling etterpå.

  1. mai med Attac i Oslo

  1. mai 2017
  Youngstorget, Oslo
  Arrangør(er): Attac Oslo

  Attac går i 1.mai-toget i Oslo under parolen mot TISA.

  Handel for folk: Våre alternativer til TISA

  31. mars 2017
  Tøyengata Bodega, Oslo
  Arrangør(er): Attac Oslo

  Hva er alternativene til dagens nyliberale handelsregime? Åpent møte med innledninger og debatt.

  "Finansialiseringens tidsalder" / Årsmøte Attac Oslo

  2. februar 2017
  Café Vespa, Oslo
  Arrangør(er): Attac Oslo

  Årsmøte i Attac Oslo med innledning fra Bent Sofus Tranøy om "Finansialiseringens tidsalder".

  Juleavslutning for Attac i Oslo

  14. desember 2016
  Café Vespa, Oslo
  Arrangør(er): Attac Norge

  Attac inviterer til julegilde! Vi legg bak oss eit år der det har skjedd mykje med mange av Attac-kjernesakene, og mykje har gått vår veg: TTIP-avtalen er lag godt ned i ei skuff, skatteparadis har vore høgt på dagsorden og det er berre nokre av dei mange Attac-sakene som har vore framgangsrike i 2016. Derfor [...]

  System i krise og samfunnslim i oppløsning: Hvorfor så sinna?

  1. november 2016
  Café Vespa, Oslo
  Arrangør(er): Attac Oslo

  Kaia Storvik og Arne Johan Vetlesen møter Joakim Møllersen til samtale på Vespa.

  Årsmøte Attac Oslo lokallag

  16. februar 2016
  Tøyengata Bodega, Oslo
  Arrangør(er): Attac Oslo

  Lurer du på hvordan du kan vise mostand mot TiSA? Da bør du komme på årsmøtet til Attac Oslo og Attac Blindern 16. februar! Dit kommer nemlig Isolda Agazzi fra sveitsiske Alliance Sud for å snakke om TiSA-frie soner. Isolda har vært en av nøkkelpersonene i arbeidet med TiSA-frie soner i Sveits. 16. februar vil [...]

1 2