Møter i Attac Oslo

  Årsmøte Attac Oslo

  24. februar 2021
  ,
  Arrangør(er): Attac Oslo

  Alle Attac-medlemmer i Oslo og omegn er velkommen til årsmøtet.

  Åpent infomøte med Attac i Oslo m/innledning av Kalle Moene

  25. august 2020
  Kjellern, Oslo
  Arrangør(er): Attac Oslo

  Bor du i Oslo? Ønsker du å bli med i kampen mot global ulikhet og for globale løsninger? Bli med på dette møtet som vil gi deg all informasjonen du trenger for å bli med i Attac. Det blir innledning av professor Kalle Moene også!

  Pøbattac!

  5. mars 2020
  Kafe Asylet, Oslo
  Arrangør(er): Attac Oslo

  Et gjennoppfriska Attac Oslo med venner og intresserte treffes for et par brus/øl/kaffe i uformelt lag!

  Årsmøte i Attac Oslo og omegn + Europagruppa

  24. februar 2020
  Frivillighetshuset, Oslo
  Arrangør(er): Attac Norge

  På årsmøtet skal vi diskutere hvilke temaer vi bør jobbe med og hva slags aktiviteter vi kan tenke oss å gjennomføre i det neste året.

  Juleavslutning for Attac

  12. desember 2019
  Oslo Mekaniske Verksted (Oslo Mek), Oslo
  Arrangør(er): Attac Norge

  Juleavslutning for Attac'ere i Oslo og omegn.

  Møte i Europagruppa

  16. september 2019
  Felleshuset i Langgata 17, Oslo
  Arrangør(er): Attac Oslo

  På møtet skal vi diskutere boligpolitikk og det videre arbeidet utover høsten.

  Møte i Europagruppa om boligpolitikk

  27. august 2019
  Felleshuset i Langgata 17, Oslo
  Arrangør(er): Attac Oslo

  Bli med og jobb med boligpolitikk i Europagruppa til Attac!

  EU og den franske venstresida + Årsmøte i Attac Oslo

  6. februar 2019
  Skatten Oslo, Oslo
  Arrangør(er): Attac Norge

  Innledning før årsmøtet: Den franske venstresiden var tidlige pådrivere for det europeiske fellesskapet. For dem framsto unionen som en mulighet til å innføre en solidarisk velferdspolitikk på tvers av kontinentet. Det var også under Sosialistpartiets ledelse at eurosamarbeidet og andre store integrasjonsprosesser ble inngått. I den mer radikale delen av venstresiden, som i Kommunistpartiet, fantes [...]

  Studiegruppe om finansialisering: Oppstartsmøte

  6. mars 2018
  Felleshuset i Langgata 17, Oslo
  Arrangør(er): Attac Oslo

  Europagruppa i Attac inviterer til en serie studiemøter hvor vi diskuterer finansialisering av økonomien, med utgangspunkt i boken «Ustabilitetens politiske økonomi, om fremveksten av finansialisert kapitalisme» av Ingrid Hjertaker og Bent Sofus Tranøy. Introduksjonsmøtet er åpent for alle.

  10 år etter finanskrisen – ny finanskrise rundt hjørnet?

  13. februar 2018
  Café Vespa & Humla, Oslo
  Arrangør(er): Attac Oslo

  Noen sier: «Krisen er over, Europas økonomi er i vekst». Andre maler fanden på veggen: «Enorm lånebyrde og børsboom varsler om en kommende finanskrise».

1 2 3