Arrangementsarrangører

Møter i AUF

    GK2018: Internasjonal kapitalflukt

    13. oktober 2018
    Globaliseringskonferansen 2018, Mezzaninen, DoGA, Oslo
    Arrangør(er): Attac Norge

    500 milliarder dollar forsvinner årlig på grunn av flernasjonale selskapers skatteunndragelse. Lekkasjer som Panama Papers og Paradis Papers har gjort det klart for alle at vi trenger tiltak mot skatteparadis og hemmeligholdsindustrien. Vi er enig om utfordringene, nå er det på tide å handle.