Møter med Arendalsuka

Se alle våre arrangment på Arendalsuka

  Den store utviklingsdebatten – Hvor ble det av ulikheten i utviklingspolitikken?

  16. august 2023
  Bærekraftscenen (Arendal kino), Arendal
  Arrangør(er): Arendalsuka

  Hva kan og skal Norge gjøre for å bekjempe ulikhet?

  Kan vi løse klimakrisa uten å løse gjeldskrisa?

  16. august 2023
  Den Lille Andeunge, Arendal
  Arrangør(er): Arendalsuka

  Hva er egentlig sammenhengene mellom klimaendringene, global finansiering og gjeldsutfordringene? Hvordan kan vi sikre at lavinntektsland har økonomisk handlingsrom til å gjennomføre klimatiltak? Hvordan kan rike land opprettholde sine forpliktelser om økt klimafinansiering uten at dette øker gjeldsnivået?

  Hvordan sikrer vi en rettferdig omstilling for alle?

  15. august 2023
  Den Lille Andeunge, Arendal
  Arrangør(er): Arendalsuka

  Hvordan kan vi sikre at grønne investeringer ikke kommer i konflikt med demokratiske beslutningsprosesser, menneskerettigheter og urfolksrettigheter? Hvilke virkemidler fører til økt konflikt og hvilke kan vi bruke for å sikre en rettferdig omstilling?

  Skal det offentlige bare være leietaker på noen andres datamaskin?

  14. august 2023
  Auditoriet på Arendal bibliotek, Arendal
  Arrangør(er): Arendalsuka

  Optimismen rundt det digitale samfunnet er stor, men trenger virkelig velferdsstaten «disruption» slik Silicon Valley og deres investorer er så glade i?

  Skattetriksing på 1-2-3

  14. august 2023
  Den Lille Andeunge, Arendal
  Arrangør(er): Arendalsuka

  Kan en skattekonvensjon i FN sette en stopper for skattetriksing?