Møter med Kåkanomics

  Trenger vi en grønn pengepolitikk?

  29. oktober 2021
  MS Sandnes, Stavanger
  Arrangør(er): Attac Norge

  Paneldebatt om pengepolitikkens rolle i det grønne skiftet: Bør Norges Bank gis et utvidet mandat for å bidra til det grønne skiftet?

  Hva med nye mål for verdens utvikling?

  24. oktober 2020
  Gaffel og Karaffel, Stavanger
  Arrangør(er): Kåkanomics

  Attac Norge sitter i panelet på denne debatten om systemendringe på Kåkonomics-festivalen.