Møter med Karlsøya-festivalen

  Finanskriseseminar i Oslo

  13. august 2012
  BUL-salen, Oslo
  Arrangør(er): Karlsøya-festivalen

  Karlsøya-festivalen har i år en seminarrekke om den pågående finanskrisa og de sosiale bevegelsene i Europa og resten av verden. Det kommer innledere fra Occupy Seattle/Oakland, Egypt, Hellas, Spania og fra Island kommer Solveig Jonsdottir fra Attac. Mandag 13.august så blir det et miniseminar med de samme innlederne i Oslo. Les mer om arrangementet hos Karlsøya-festivalen og på Facebook-sidene for […]

  Finanskriseseminar på Karlsøya-festivalen

  10. august 2012
  Karlsøya, Troms
  Arrangør(er): Karlsøya-festivalen

  Karlsøya-festivalen har i år en seminarrekke om den pågående finanskrisa og de sosiale bevegelsene i Europa og resten av verden. Det kommer innledere fra Occupy Seattle/Oakland, Egypt, Hellas, Spania og fra Island kommer Solveig Jonsdottir fra Attac. Mandag 13.august så blir det et miniseminar med de samme innlederne i Oslo. Les mer om arrangementet hos Karlsøya-festivalen […]