Møter med Café NordSør

    Global ulikhet, globale årsaker?

    28. januar 2016
    Coffee Annan, Trondheim
    Arrangør(er): Attac Trondheim

    Hvorfor er fordelingen av verdens goder så ulikt fordelt? Forklaringene er mange.