Møter med Attac Oslo Vest

  Medlemsmøte i nye Attac Oslo: Skatteparadisfritt Oslo

  13. juni 2013
  Solidaritetshuset (Attac-kontoret), Oslo
  Arrangør(er): Attac Norge

  Gjennom flere år har Attac hatt to lokallag i hovedstaden, Oslo Vest og Oslo Øst. Nå ønsker vi å samle kreftene fra øst og vest til ett lokallag; Attac Oslo – og vi vil gjerne ha deg med! Til første møte i Attac Oslo har vi invitert Ingvild Reymert, bystyremedlem for Oslo SV, til å snakke om hvordan vi kan få et skatteparadisfritt Oslo.

  PubAttac

  30. mai 2013
  Den Gode Café, Oslo
  Arrangør(er): Attac Oslo Øst

  Endelig har sommeren meldt sin ankomst, eksamensperioden er snart over og det er igjen tid for PubAttac! Møt opp på den Den Gode Café i Fredensborgveien kl 19:30 for å møte andre attacere fra Oslo og omegn. Det er ingen krav til tidligere erfaring, og som vanlig er nye så vel som gamle hjertlige velkomne. […]

  1.mai med Attac

  1. mai 2013
  Youngstorget, Oslo
  Arrangør(er): Attac Oslo Øst

  Attac-lagene i Oslo vil gå som egen blokk i 1.mai-toget i Oslo. Du finner oss på Youngstorget med oransje flagg!

  Krisa i Europa – sett fra Portugal

  5. februar 2013
  Kafe Sawol, Oslo
  Arrangør(er): Attac Oslo Øst

  Attac Norge har besøk av Luís Bernardo fra Attac Portugal. Som en av de som kjemper mot innstrammingspolitikken, midt i krisas kjerneområde, vil han fortelle om de konsekvensene portugisere og andre i Sør-Europa merker på kroppen. En enorm arbeidsledighet, særlig blant ungdom, kombinert med kutt i offentlige budsjetter, har fått alvorlige sosiale konsekvenser. Og når […]

  PubAttac

  31. januar 2013
  Den Gode Café, Oslo
  Arrangør(er): Attac Oslo Øst

  Endelig er det tid for årets første PubAttac! Ønsker du å møte likesinnede for å diskutere finanskrise, Robin Hood-skatt, skatteparadis eller skitne banker er dette stedet for deg.

  Skatteparadisfri sone: Oslo?

  17. oktober 2012
  Litteraturhuset, Oslo
  Arrangør(er): Attac Oslo Øst

  Kan kommunen bidra til redusert bruk av skatteparadiser ved å bruke sin makt som innkjøper? Hva kan vi i Oslo gjøre for å få en skatteparadisfri sone?

  Sommeravslutning i Oslo

  19. juni 2012
  Arrangør(er): Attac Oslo Øst

  Attac inviterer til sommaravslutning for alle medlemmar som oppheld seg i Oslo denne vakre dagen i juni. AU byr på god stemning, grill dersom fint ver, kake og brus. Du kan ta med kva du vil av grillmat og drikke. Lokalisering jobbar vi med, men satsar på sentral plassering i bybiletet. Ta med ein ven […]

  Medlemsmøte Attac Oslo Vest og Nesodden

  6. februar 2012
  Majorstua (ved Valkyrie plass) hos Ursula Jacobsen, Oslo
  Arrangør(er): Attac Oslo Vest

  Møtet holdes i Jacob Aalls gate 26 på Majorstua (ved Valkyrie plass) hos Ursula Jacobsen (3. etasje mob nr 41194783). Hovedtema for møtet er saker til det kommende landsmøtet i Attac 25. og 26. februar 2012 i Oslo  1. Hva vil vi at Attac skal arbeide med i året som kommer ? Hva ønsker vi […]

  Krigen i Libya – Imperialisme eller humanitær intervensjon? (OBS! Ny dato)

  13. september 2011
  Eilerts Sundts hus (Blindern UiO), Oslo
  Arrangør(er): Attac Oslo studentlag

  Med hjelp av Nato har opprørere i Libya overtatt makten. Norge har gjennomført 600 bombeangrep i Libya. Hvor går veien videre? 1. Var det riktig å gå til krig? Alexander Harang, informasjonssjef i Norges Fredslag 2. Hva slags samfunn springer krigen i Libya ut av? Bjørn Olav Utvik (ikke bekreftet), 1. amanuensis og Nordafrikaekspert. 3. […]

  Studiesirkel: Geopolitiske maktforhold – Globalisering, imperialisme og makteliter

  18. august 2011
  Solidaritetshuset (Attac-kontoret), Oslo
  Arrangør(er): Attac Oslo Vest

  Globalisering, finansiell liberalisering og endrede styrkeforhold mellom klasser har de siste tre tiårene omfordelt inntekter og eiendom i favør av verdens rike. Hvilke mekanismer ligger bak? Hvilke sosiale bevegelser kjemper i mot? Hva driver det 21. århundrets imperialistiske kriger? Finnes det motkrefter? Er vi på vei inn i en ny verdensordning med ytterligere sentralisering av […]

  Studiesirkel: Internasjonale maktforhold (3. møte)

  5. mai 2011
  Solidaritetshuset (Attac-kontoret), Oslo
  Arrangør(er): Attac Oslo Vest

  Globalisering og nyliberal politikk har siden 1980/85 omfordelt inntekter og eiendom i favør av verdens rike. Hvordan skjer det? Hvilke motkrefter kjemper for interessene til arbeidere, småbønder og fattige? Hva driver det 21. århundrets kriger, og hva har de ført til? Hvilke prinsipper bør legges til grunn for å skape en fredeligere verden? Er vi […]

  Studiesirkel: Internasjonale maktforhold (2. møte)

  14. april 2011
  Solidaritetshuset (Attac-kontoret), Oslo
  Arrangør(er): Attac Oslo Vest

  Globalisering og nyliberal politikk har siden 1980/85 omfordelt inntekter og eiendom i favør av verdens rike. Hvordan skjer det? Hvilke motkrefter kjemper for interessene til arbeidere, småbønder og fattige? Hva driver det 21. århundrets kriger, og hva har de ført til? Hvilke prinsipper bør legges til grunn for å skape en fredeligere verden? Er vi […]

  Årsmøte Attac Oslo Vest

  28. mars 2011
  Solidaritetshuset (Attac-kontoret), Oslo
  Arrangør(er): Attac Oslo Vest

  Siste år vært et godt år for Attac i den forstand at vår gamle hjertesak, skatt på finanstransaksjoner, har fått bred tilslutning. Et synlig bevis på dette er at EU-parlamentet den 8. mars i år, med klart flertall, vedtok å gå inn for en europeisk skattlegging av finanstransaksjoner. Vi ønsker nye og gamle medlemmer av […]

  Bedre rustet mot finanskriser?

  28. mars 2011
  Solidaritetshuset (Attac-kontoret), Oslo
  Arrangør(er): Attac Oslo Vest

  Finanskriseutvalget ble oppnevnt i juni 2011 og avga sin innstilling i form av en offentlig utredning den 25. januar i år.  Utredningen foreslår tiltak som skal gjøre Norge bedre rustet til å møte framtidige liknende kriser. Vi har fått et av medlemmene i utvalget, Bent Sofus Tranøy, til å innlede om innstillingen og om arbeidet […]