Møter med Faggruppa for demokratisk digitalisering

  Demokratisk digitalisering og kreativt mangfold i kommunal sektor

  28. mai 2024
  Folk i Storgata, Oslo,
  Arrangør(er): Faggruppa for demokratisk digitalisering

  Hvordan kan vi organisere den digitale infrastrukturen i kommunene på en mer demokratisk måte? Kan man både ha lokalt selvstyre og god samordning?

  Personvern eller privatisering: Mellom modernisering, transformasjon og kontroll

  23. april 2024
  Harriet Holters hus (UiO Blindern), Oslo
  Arrangør(er): Faggruppa for demokratisk digitalisering

  Åpent foredrag med Faggruppa for demokratisk digitalisering.

  Demokratisk Digitalisering: Åpent møte

  26. mars 2024
  Harriet Holters hus (UiO Blindern), Oslo
  Arrangør(er): Faggruppa for demokratisk digitalisering

  Vi i Attac Norge har etablert en faggruppe for demokratisk digitalisering, der vi ønsker å forstå og diskutere problemene i norsk og europeisk digital politikk og få til konkrete politiske endringer. Kom og få en innføring i vår politikk og diskuter planene våre for det kommende året.

  Teknologikritikk og digitalisering – En diskusjon med historien

  27. februar 2024
  Frivillighetshuset, K2 (7. etasje), Oslo
  Arrangør(er): Faggruppa for demokratisk digitalisering

  Vi er fanget i en varig tilstand av rask teknologisk endring. Samtidig er våre samfunnsstrukturer og ordskiftet karakterisert av treghet hvor gamle løsninger ofte blir gjenoppfunnet. Dette er utganspunktet for dette møtet om historiske personer og grupper som har vært kritiske til retningen til teknologi- og samfunnsutviklingen.

  Kampanjemøte: Hvem skal bestemme over skolens skjermer?

  30. mai 2023
  Folk i Storgata, Oslo,
  Arrangør(er): Faggruppa for demokratisk digitalisering

  Er du bekymret for en hodeløs digitalisering av skolen? Vil du bli med å jobbe for mer demokratiske alternativer? Kom på kampanjemøtet for nye og gamle aktivister.

  Blir bøndene digitale leilendinger?

  25. april 2023
  Folk i Storgata, Oslo,
  Arrangør(er): Faggruppa for demokratisk digitalisering

  Åpent møte om data i landbruket.

  Green Mountain: Gull og grønne skoger?

  28. mars 2023
  Folk i Storgata, Oslo,
  Arrangør(er): Attac Norge

  Arbeidsgruppa for demokratisk digitalisering inviterer til faglig påfyll sammen med en representant fra SVs stortingsgruppe